Dato: 2. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Kjøbenhavn 2den Mai 1874.

Kjære, fortræffelige Fru Grevinde!

Først min hjerteligste Tak for Deres Naades venlige, deeltagende Besøg og Indbydelsen til det hyggelige Holsteinborg. De var endogsaa saa hjertensgod at tillade mig at tage een af mine unge Venner med, f Ex Nicolai Bøgh, jeg har talt med ham herom og han var meget taknemlig ved at høre det, men han kan ikke være borte fra sin Søsters Bryllup ved Pintsetiden340 og ikke borte fra sin Skole341 i Kjøbenhavn, dog ledsage mig for en Dag kan han, det samme har ogsaa Can[di]dat Oksen342, Huuslæreren hos Grev Moltke-Bregentved tilbudt, saa at jeg godt kan blive hjulpet. Er jeg først paa Holsteinborg da er jeg tryg og glad. Vil Gud det, er jeg altsaa der til Pintsen, Dr Hornemann mener at det vil være mig den bedste Medicin. Fru Melchior har imidlertid sagt mig at Deres Naade reiser til Altona den første Juni og bliver nogle Dage borte, men at De og Hr Greven forunde mig at blive ganske i Ro paa Holsteinborg, det er jeg meget taknemlig for, thi fra Holsteinborg vilde jeg over til Bregentved hvor jeg er indbudt og ikke har været snart i tyve Aar343. Grev Moltkes reise i disse Dage til et tydsk Bad men ere her tilbage ved Termintiden, altsaa den ellevte Juni, det vil just passe fortræffeligt. Jeg tillader mig nærmere at skrive her om. Gid at Veiret maa blive varmt og smukt, gid jeg finde Deres ved godt Helbred. Gud glæde og velsigne Dem og Hr Greven for den vedvarende hjertelige Deel tagelse De viste og altid viser, Deres taknemlige, inderligt hengivne

H. C. Andersen.

Deres Naade

Fru Lehnsgrevinde Holstein til Holsteinborg.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus