Dato: 4. maj 1874
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg pr Skjelskr 4/5 74.

Uden Opst maa jeg takke Dem kjre Ven for Deres hjertelige Brev; og Gud velsigne med Velvre, Fred og Hjertetilfredshed Deres Ophold i vort kjre gamle Hjem. Jeg bliver rolig hjemme ogsaa frst i Juni, og vil med hjertelig Taknemlighed hilse hver Dag og Time der skjenker mig Deres herlige Besg. Min eneste Bekymring er Den: vel ikke i det Daglige at kunne byde saamegen aandelig Recreation og Afvexling som De kjreste Conferentsraad344 med Rette har Krav paa og kunne nske og vente. Men hjertegod og kjrlig som De er, vil De jo ogsaa nok tage til takke med min gode Villie. En herlig Plan og Udsigt er det: at bringe Herr Nicolai Bgh med og jeg beder Dem byde ham hjerteligst Velkommen fra mig. Skade er det ifald han virkelig kun kan blive her saa kort; men for Kjrdslen til og fra Stationerne maa De dog endelig ikke foruroliges, thi hvornaar og hvorhen De nsker og bestemmer, kan jeg sende Dem en paalidelig Ledsager, der srger for Alt uden at trtte Dem med mere Tale end De taaler og skytter om.

Jeg sender Deres Brev til min Holstein for at han skal dele min Glde derover. Naar Tiden som De har sadt nrmer sig og det forhaabentlig ogsaa bliver varmere, saa tr jeg jo nok lade hre fra mig og mit Hjem, hvor Enhver glder sig over den Bedring Vor Herre har lagt i Deres i lang Tid svage Helbred, og den smilende Udsigt snart at modtage Deres herlige Besg. Mine Dttre sende hjertelige Hilsen idet vi Alle anbefale os til vores kjre, dle Conferentsraad ved Deres trofast hengivne

Mimi Holstein Holstbg.

Er det sandt at De forleden har vret i Theatret?345 da er dette jo et gldeligt Fremskridt.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus