Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 15. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 15 Mai 1874.

Kjre Fru Melchior! Velkommen til "Rolighed"! Tak for de friske modne Jordbr jeg modtog igaar og de deilige grnne Bgegrene der sendtes mig imorges; nu lnges jeg rigtignok meget efter at see Skoven og vil Gud reiser jeg da ogsaa imorgen otte Dage til Holsteinborg. Deres Mand som igaar gldede mig med Besg, viiste jeg et Brev jeg kort forud havde faaet fra Frken Heinke, som bad mig bestille to Vrelser til sig i Hotel Gustav i store Kongensgade, dette har jeg allerede ladet besrge. Hun kommer paa Sndag morgen, har sin Sster Otilie med og endnu en ung Veninde der har faaet Lyst til at gjre Reisen [overstreget; med]; de ere altsaa hele tre. Jeg vil nu paa Sndag give dem Billetter til Udstillingen, der kunne de godt gaae alene og senere paa Dagen, f Ex Klokken 3, dersom ikke det kommer i Strid med Damernes Middagsspiisning i Hotellet, vilde jeg tage en Vogn og kjre ud til "Rolighed", dersom De, kjre Fru Melchior, da er hjemme og vil modtage et kort Besg af de tre? Frken Heinke yttrede i sit Brev stor Beklagelse over at De ikke var i Byen, og spurgte om det dog ikke var saa langt borte at Rolighed laae, hun vilde saa inderlig gjerne see og hilse paa Dem. Nu, Veien er da ikke saa lang og jeg vil haabe at Veiret bliver saa godt at jeg nok kan fre dem derud, dersom det passer for Dem, kjre Fru Melchoir. Vil De imorgen give mig et Par Ord herom.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad