H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Erik Lassen Oksen 5. juni 1874

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 5. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Grundlovsfestens 25aarige Festdag

den 5 Juni 1874. Holsteinborg.

Kjære Ven! Iaftes modtog jeg Deres velkomne Brev, mit seneste maa have krydset Deres. Jeg skriver allerede i Dag, da jeg hører at De nu forlader Byen og jeg veed da ikke hvorhen jeg, uden at lade min Skrivelse gaae denne Omvei, kan sende den til Dem. Vil De være saa venlig snarest at opgive mig Adressen til Bregentved, nævne mig Stationen hvor Breve derhen afhentes. Jeg bliver her paa Bregentved [skal være: Holsteinborg] til Søndagen den 14de, da har Opholdet her været ikke 14 Dage, men tre Uger, en deilig Tid hvor i jeg har mødt den meest mageløse Godhed og Deeltagelse. Jeg vil blive ganske veemodig stemt ved Adskillelsen, i min Alder veed man ikke om man et følgende Aar lever og kommer til et kjært Sted igjen; imidlertid glæder jeg mig til at gjensee det gamle Bregentved, hvor jeg ikke var i 20 Aar og hvor jeg engang tilbragt[e] smukke Dage. Den unge nye Slægt har jeg endnu ikke der levet med nu den er Herskabet. Mange gamle, kjære Minder vil dukke op for mig. Før jeg kommer ønsker jeg at skrive Greven eller Grevinden til, derfor lad. mig som sagt snart erholde Adressen til Bregentved. - Der blev jo lovet mig et Værelse i Stue-Etagen paa Solsiden, men kjære siig mig om jeg der har Nogen i Nærheden. Jeg har hele Vintren inde i Byen endnu aldrig foruroliget Nogen ved Nattetid, heller ikke her paa Holsteinborg trængt til Nattehjelp, men jeg er mere tryg naar jeg veed at jeg har Mennesker i Nærheden og at jeg ikke er ganske forladt om Noget paa kom. Jeg gaaer nu hver Dag næsten en hed Time alene omkring og føler mig i alle Henseender mere vel, kun har jeg en stærkere Knugen end før i Brysthulen, dog ikke stadig, det lindrer naar jeg spiser og drikker. Veiret er særdeles deiligt, Breve faaer jeg næsten hver Dag, alle mine Venner ere saa hjertens gode mod mig, saa at jeg hvert Øieblik tænker: hvor Gud dog er kjærlig og naadig, og hans Verden rig og deilig! snart hører jeg jo fra Dem og om ikke længe sees vi paa Bregentved. Den fornemste af Tjenerne her paa Holsteinborg, Eriksen, ledsager mig fra Holsteinborg til Nestved og derfra til den Station De opgiver mig nærmest Bregentved, hvorfra han da af Grevinden har Tilladelse den Dag at gaae til Kjøbenhavn og der varetage sine egne Sager. Saa at jeg er i gode Hænder. Hils hendes Naade Fru Kammerherinde van der Maase, Stamherren og de unge Grever!

Hjerteligst Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen