Dato: 12. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

12 Juni 1874

Iforgars aftes modtog jeg Deres venlige Skrivelse og strax igaar skrev jeg til Hr Greven om min Ankomst paa Sndag, men da jeg ikke veed om mit Brev naaer til ham paa Bregentved eller i Kjbenhavn, vil jeg for min egen Sikkerheds Skyld med Hensyn til Vognen og Ankomsten, sende Dem disse faae Ord. Vil Gud forlader jeg paa Sndag Eftermiddag Kl 3 Holsteinborg og indtrffer da ved Stationen Haslev, siger Fru Grevinden mig, at jeg derfra med Vogn kan naae henimod 8 om Aftenen Bregentved. Det er jo en passende Tid at komme paa og jeg glder mig meget dertil. Maa nu kun Veiret igjen komme i Ro, thi dets Foranderlighed i de sidste Dage har givet mig saa megen Gigt i Kn og Arme, at jeg i denne Morgen er ganske lidende deraf. -

Efter min Reisekalender er Toget jeg kommer med fra Nestved, i Haslev Klokken 6. Lad mig endeligt finde Dem der med Vogn. Gid Alt staae vel paa det kjre Bregentved, bring forud der mine hjertelige, rbdige Hilsener.

Deres hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen