Dato: 15. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Holsteinborg den 15 Juni 1874.

Kjre Ven!

Da jeg har forandret min Reiseplan og ikke veed om der er Correctur til mig paa Veien, skriver jeg i Dag dette Par Ord. Grev Moltke er, for Terminens Skyld, taget til Kjbenhavn og kommer ikke til Bregentved fr den 23 Juni, just ved denne Tid tnkte jeg paa at tage til Rolighed for at vre nogle Dage sammen med den unge svenske Komponist Hgg som boer der men snart reiser til et Bad. Som Sagerne saaledes stille sig, ligger det behageligere for mig at jeg i denne Uge tager fra Holsteinborg ind til Melchiors, senere derfra ud til Bregentved. Har De derfor Correctur for mig; da send den helst til "Rolighed" gamle Kalkbrnderierne, hvor jeg snarest indtrffer. Det er saa temmeligt ndvendigt for de i Arkene indskudte Billeder at jeg seer om disse ere paa den tilnrmeligste rette Plads. Hils den gode Bogtrykker Thiele fra mig, jeg vil haabe at Arbeidet lngst er i god Gang. Mit Befindende bliver for hver Dag bedre, hvad som nu meest piner mig, er Gigt i Been og Hnder, dog naar vi kun faae stadig Varme, driver den vel ogsaa af. Hjertelige Hilsener til Dem, Deres Familie og Hr Mller.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

T. Velbaaren Hr Boghandler Th: Reitzel.

L.-Petersens sml. nr. 394.

Tekst fra: H.C. Andersen Centret