Dato: 19. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Rolighed, gamle Kalkbrnderivei, sterbro, Kjbenhavn den 19 Juni 1874.

Kjre velsignede Fru Grevinde!

Saa flyve mine Breve da nu ikke fra, men til, Holsteinborg; jeg sidder igjen i mine venlige to smaae Stuer ud til resund, og Tankerne flyve til Deres Naade og hele den kjre huuslige Kreds, hvor jeg i et Par Uger ligesom voxte fast, det var mig smerteligt at rives op af den gode Jordbund, og ligesom fra Blomst at blive Sommerfugl, der i Sommertid maatte videre. Aldrig glemmer jeg de stille og dog saa oplivende Dage paa Holsteinborg, den magelse Deeltagelse og Omhu Deres Naade viiste mig, jeg lftedes derved op i Sundhed og Humeur. Hvorledes mon De nu Alle have det i Dag? Deres Naade sidder ved Skrivebordet og sender Deres hele Sjl og Tanke i Breve til Deres Huusbond. Elisabeth sidder ved Lrdomsbordet med sin trofaste, hjertensgode, naturlige Frken Strauss. Den qvikke, sde lille Fritze-Wanda er til Hest og vil i Gallop, jublende, barneglad. Deres mangeaarige kjre Frken Jrgensen styrer, skjult og stille Alt til det Bedste i det hele Huusvsen, hils dem hver isr! hils alle Folkene, lige til Hnse-Regentinden. Hverken Rv eller Krage tr forstyrre hendes Huusfred.

Jeg var ganske bld om Hjertet igaar da jeg forlod Holsteinborg. Nu saae jeg da Skoven, kjrte gjennem den og langs med den rullende sters; Veiret var srdeles smukt og i god Betids naaede vi Nestved Banegaard. Jeg var ene i Vognen lige til Roeskilde, her optog vi Conferentsraad Worsaa og endnu et Par Herrer. Klokken var ikke tre Qyarteer til ni, da vi kom til Kjbenhavns. Banegaard hvor Melchiors Vogn ventede mig; Grossereren selv tog imod mig, han var netop om Morgenen kommen lige fra London, den unge svenske Componist Hgg, fulgte med og lidt efter Klokken ni, i deilig Solnedgang, naaede vi Rolighed; her var Captain i S-Etaten Jnke med Frue (Sster til Boghandler Reitzel), dernst Forfatteren Peter Hansen, som udgiver "Nr og fjern"; Alle vare de overraskede ved hvor vel jeg saae ud, hvor livlig jeg var. Blomsterne fra Holsteinborg kom frem; saavel de deilige Roser i Kurven fra Deres Naade og min egen Bouquet fra Bordet vare i bedste Befindende, (jeg havde i Nestved Banegaard givet dem friskt Vand). Fru Melchior var henrykt og Deres Naade meget taknemlig. Hun har i Dag skrevet et Brev til Dem, som hun beder mig lgge ved denne min Skrivelse. Hun sender rrt og hengivent de allervarmeste Hilsener. Om Ministeriet tales meget352, og allerede igaar hrte jeg at Hans Majestt Kongen paa Skydebanen353 havde varmt og smukt udtalt sig. Vi beholde nok Grev Holstein og de fleste af de ldre Ministere. Det er vist et grundigt nske og inderligt mit! I hvor brave og dygtige enkelte Nye kunne vre, bedst er.det dog at holde paa det Gode man har.

Hils inderligt og kjrligt Excellensen fra mig, ligesaa den kjre Ulrik Adolph; jeg veed ikke om jeg faaer ham at see fr jeg tager til Bregentved. Hils nu hver isr paa det velsignede Holsteinborg og [srligt den] dle, fortrffelige Frken Dal-Borgo, hun var mig som en mild Solstraale fra min kjre gamle Fdeby. Jeg er i Dag lidt trt efter Reisen, men har det ivrigt fortrffeligt; Veiret er varmt og smukt; det lille Bgetr, jeg for to Aar siden plantede fra en Urtepotte herud paa Rolighed breder sig friskt og mgtigt. Fru Melchior har den Glde at een af de store Cactus hun bragte hjem fra Afrika har skudt iaar en fire alenlang Stilk og vil stte Blomst.

Nu lev hjertelig vel!

Deres Naades inderlig taknemlige, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus