Dato: 22. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 22 Juni 1874.

Kjre Ven!

Tak for Deres Skrivelse som jeg modtog paa Holsteinborg Dagen fr min Afreise. Opholdet der blev da nsten hele fire Uger og var saa velsignet, hyggelig og styrkende! De kan ikke tnke Dem et lykkeligere Hjem end jeg der fandt det, jeg var derfor hist veemodig ved at sige Lev vel. Den ldste af Tjenerne fulgte med til Kjbenhavn; Grosserer Melchior modtog mig der paa Jernbanen, han var netop samme Dag indtruffet fra London. Familien mdte mig med straalende Ansigter og i mine to smaa Stuer prangede Blomster; jeg fler mig betydelig i Bedring, og man er forbauset over det store Fremskridt jeg har gjort, dog lider jeg meget af Gigt i Hnder, Arme og Kn, saa at jeg ved at reise mig fra en Stol maa hit raabe av! og det vil De vist ogsaa faae at hre naar jeg kommer til Bregentved. Imorgen den 23 Juni er det den Dag Hr Lehnsgreven mldte mig at han var hjemme igjen og jeg skriver derfor i Dag, samtidig med dette Brev ogsaa et Brev til ham, med Sprgsmaal om jeg kommer beleilig naar jeg indtrffer sidst i nste Uge. Jeg haaber at hele Familien da er hjemme og at ogsaa De, kjre Ven, ikke er ifrd med Deres Reise syd paa. Jeg hrer jo nok i Lbet af denne Uge et Par Ord herom. Breve sendes til "Rolighed, gamle Kalkbrnderivei paa 0sterbro, Kjbenhavn". Igaar blev jeg overrasket, paa en glad Maade, ved at faae Besg af Cand: Weber, som bragte mig hjertelige Hilsener fra Dem og fortalte om det smukke Bregentved; han havde der seet de Vrelser man har tiltnkt mig. Ikke sandt de ere jo ikke for langt fra andre Mennesker? Jeg kan jo ogsaa nok der ude blive barberet? Ja jeg giver mig hen til Deres venlige Beskyttelse i mindre, men dog ndvendige Sager, naar vi nu om ikke lnge mdes. Tak for Deres Venskab, Deres store Velvillie og bevar altid samme for

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

E.S: Fra Huset Melchiro paa Rolighed de venligste Hilsener.

[I Margin pa 4. side:] Det er i Dag (den 22de) Grosserer Melchiors Fdselsdag!

Tekst fra: Helge Topse-Jensen