Dato: 28. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Rolighed den 28 Juni 1874.

Kjre, velsignede Fru Grevinde!

Tak og atter Tak for Deres inderligt velkomne, hjerterige Brev; jeg lngtes saa meget efter at hre fra Deres Naade om Dem selv og Deres lykkelige Omgivelse. Jeg kan ikke noksom udtale hvor vel jeg flte mig, hvor hjemlig, hyggelig det hele Ophold var mig paa Holsteinborg; Veiret var dertil saa godt at jeg med hver Dag vandt i Sundhed og Velbefindende; hvad den Lykke angaaer kan jeg nu ikke sige at den er vedblevet. De sidste kolde, meget blsende Dage har saaledes forget min Gigt i Arme og Been at jeg om Natten neppe kan sove for Smerte og om Dagen har ondt ved at reise mig og at stte mig. Jeg gruer for det kommende Efteraar og Vinteren! lvrigt er jeg ogsaa i Velbefindende sat en Deel tilbage, det gaaer slet ikke fremad, som da jeg var paa Holsteinborg. Jeg har det jo udmrket og velsignet hos de kjre Venner paa Rolighed, men her er dog ikke ret Landluft, og lidt formeget Byliv, jeg trnger til Solvarme og et ganske stille Liv. Jeg vil nu, frstkommende Fredag357 forsge om det findes og vindes paa Bregentved. Jeg har en srdeles venlig Skrivelse fra Grev Moltke at jeg er velkommen naar jeg bestemmer at indtrffe og de ville gjerne beholde mig saa lnge jeg vil. Det er meget smukt og venligt. Gid at jeg ret maatte komme mig derude, men Sommerveir maa dertil; Jeg har ivrigt stor Interesse for det smukke Hjem derude hvor jeg ikke har vret siden den gamle Grevinde levede358 og Grev Fritz endnu havde Huuslrer! det er saaledes et heelt nyt Herskab og srligt en ganske ny opgroet Slgt jeg slet ikke kjender. Af et Brev jeg i denne Morgen fik fra Candidat Oksen hrer jeg at den unge Grev Frederik359 er kommet hjem og har taget sin Examen med bedste Characteer, saa at de Alle ere meget glade. Jeg bliver der vist nok en 8 a 10 Dage og vender da igjen tilbage til Rolighed, hvor jeg da efter mit davrende Befindende og Professor Hornemanns Raad vil tage Bestemmelse for Eftersommeren. Jeg blev ganske taknemlig rrt ved Deres Naades venlige Omtanke at sende mig et Hvedebrd fra Holsteinborg, netop den Slags Brd der ret havde smagt mig, og som jeg herinde ikke kunde faae. De have Alle herinde ved Bordet nydt godt deraf!; jeg skal nu, naar jeg tager Vinterophold, see til at Frken Ballin skaffer mig af den Slags Brd. Det ligner Deres Naade saa aldeles at De her igjen tnkte paa at glde mig. I Smaat og Stort har Deres Tanke Vei gjennem Hjertet. I Tirsdagsaftes, Sanct Hans s Aften, sad jeg ene i min Stue ud til Rheden, medens hele Familien paa Rolighed var ude at flge paa Vei den unge Musiker Hdgg der efter en treaars Udenlandsreise nu begav sig hjem til Stockholm. Jeg sad paa min Altan og saae paa Skibene, min Tanke var paa Holsteinborg og da jeg seer det af Deres Naades Brev feiredes der Valborg aften, eller rettere St Hans fik Blussene tndt. Det er en smuk Skik, i min Barndom saae jeg den, nu derimod seer jeg den aldrig. Nu er vel Eriksen vendt tilbage fra Kjbenhavn? vil Deres Naade sende ham min Hilsen og Tak for al hans Medhjlp paa Holsteinborg selv og paa Hjemfarten. Ved Juul kommer et stort smukt illustreret Bind af mine Eventyr med Billeder af Frhlich, jeg har lovet ham et Exemplar og skal ikke glemme det. Jeg veed ingen bedre Maade at bringe ham min Tak paa. Hils ogsaa venligt Frken Jrgensen; ja hele Omgivelsen, som hver isr see med milde ine paa mig. Det var deilig, om jeg efter nogen Tid, paa Bregentved, fik et Par Ord fra Deres Naade og hrte at De, Deres Mand og alle Brnene have det vel. Maa der blive bragt Frken Dal Borgo venlige Hilsener, ligesaa Frken Strauss og Provstefamilien Mllers. Gud lade sit Solskin lyse over Holsteinborg og ind i alle dle, trofaste Hjerter der. Alt er godt og vel paa det gjestfrie Rolighed.

Deres Naades dybt taknemlige

H. C. Andersen.

Fru Melchior sender de hjerteligste Hilsener.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus