Dato: 30. juni 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Rolighed den 30 Juni 1874.

Kjre Fru Henriques!

Det er allerede meget lnge siden jeg saae Dem, Deres Mand og Brnene, ligesaa lnge siden jeg hrte fra Dem. Det slette Veir er Skyld i at jeg intet Besg har aflagt paa Petershi. Jeg kalder Veiret slet, da den Kulde og al den Blst det bringer, fylder mig med Gigt, denne er srdeles taget til siden jeg kom ind fra Landet; nu vil jeg paa Fredag forsge at tage derud igjen, det vil sige til Bregentved, hvorhen jeg har faaet fornyet Indbydelse, men kommer der ikke Varme i Luften vil jeg neppe blive bedre! De, kjre Fru Henriques, tnker vel nu afgjrende paa Deres Sommerreise. Jeg vil nske at det blev bestemt at De tog til Glion ved Genfersen. Jeg troer at et Ophold i Schweitz vilde bedst styrke, forfriske og oplive Dem. Kommer De der, da besg dog Ragatz og senere Chur, der kun ligger en Times Fart derfra. Her leier De en Vogn og kjrer op til Hotellet verst paa Splgen, overnatter der og er igjen nste Dag tilbage i Chur, det er en meget storartet Natur; smager den Dem, da kjr lige ned til Lago magiore og tilbage over Sant Moritz, saa naaer De igjen Udgangspunktet Chur og har tumlet Dem flere Dage i den deiligste Bjergluft. Har De kun Reisetid for en Maaned, da opgiv Glion, tag fra Kjbenhavn over Hamborg, Eisenach, Nrnberg, Lindau til Chur, dertil behves kun faae Dage, og da kan De fra Chur gjre den interessante Splgenfart, som jeg ovenfor har omtalt. Men ak - De skal og maa vel til Modum, - men det er ikke mit Raad! - Hils kjrligt Deres Mand og alle Brnene. Hvorledes gaaer det. Robert ved Examen? Har De Gjester i Deres. smukke Hjem? Hvorledes staaer det til inde hos Naboen, Etatsraad Suhr? - Glder De eller Nogen af Deres mig med Brev, medens jeg er paa Bregentved, da gaae Brevene til Stationen Haslev. Fra Hgg er kommet Brev. Han fik hilset paa sin Konge, som han besgte paa Sophie-Ro og han har feiret sin Fdselsdag i Stockholm. Moritz Melchior reiser paa Onsdag til Laaland hvor Jernbanen aabnes, han kommer hjem igjen paa Torsdag, hjertelige Hilsener fra Rolighed. Deres hengivne.

H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 399-404)