Dato: 2. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik (Fritz) Moltke
Sprog: dansk.

"Rolighed", gamle Kalkbrnderivei den 2 Juli 1874

Hitrede, kjre hr Grev Moltke-Bregentved!

I denne Morgen havde jeg den Glde at modtage Brev frea Deres velsignede Frue, jeg skriver nu strax igjen, dog ikke til Hende men til Dem Hr Greve, hvilket jo omtrent er det samme som det var Brev til Hende med Tak for hendes inderlig kjrkomne Skrivelse. Det ligger mig paa Hjertet at sige Dem, Grevskabets Herre og den meest elskvrdige Vert mod mig i de lykkelige Dage jeg var i Deres Kreds. Jeg flte / velseet og der ved hyggelig. Veiret var deiligt, jeg fik Skovluft og Sommerluft, der kom mig igjen Sundhedi Blodet og jeg fik nye Krfter, derfor var mig ogsaa Afskeden tung. Gud glde Dem og Deres, som De alle glder mig. Jeg er nu hos andre elskvrdige Mennesker, men desvrre ikke saa rask som jeg flte mig paa Bregentved, allerede paa tredie Dag herinde, Stranden har sinket afskyeligt, koldt og regnfuldt har det vret, flte jeg mig mindre vel. De to sidste Dage her jeg endogsaa vret lidende, Smerter i Underlivet og en nerveus Pirrelighed der kaster mig hen i tungt / Humeur. Jeg vil imidlertid haabe at det kun er overgaaende og derfor sprge min Lge om jeg ikke i nogle Uger skulde reise til Udlandet. Grevinden skriver mig om sin og Familiens Reise midt i denne Maaned. Grosserer Melchior raader aldeles til at besge Ostende, men siger at der er venskeligt og dyrt at erholde en god Bopl. Han os ghans Kone kjrte flere Timer om fra Sted til Sted fr de bleve nogenlunde godt inqvarteret. Han og Fru Melchior sender Her Greev og Grevinden venlige Hilsner. Nste Gang jeg skrievr til Bregentved, vil jeg tillade mig at skrive til Fru Kammerherinde von der Maase, vil Hr Greven takke / hende for al hendes Hjertens Godhed mod mig under Besget paa Bregentved, Hr Ritmester van der Maase har jeg endnu ikke hilset paa, da jeg endnu ikke har vret inde i Kjbenhavn, og derfor har jeg heller ikke vret hos hendes kongelige Hihed Arveprindsessen. Vil Hr Greven hilse de bortreiste Snner og de to unge Venner, lige saa de tre yngere hjemme blevne Brn, Hemming leger Nimrod, Christian styre den hornede, skjggede Ganger og Erik ser sin Hjulbar forvandlet til Guldkarrret! - Jeg savner deres venlige Ansigter uagtet jeg ogsaa her paa Rolighed har venlige milde ine om mig. Deres hengivne, taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 797-800)