H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Edvard Collin 9. juli 1874

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 9. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

788. Til E. Collin. Bregentved den 9 Juli1874

Kjære Ven !

Inderlig Tak for den venlige Skrivelse til mig De vedlagte i Deres Kones Brev. Den satte mig i glad Stemning og jeg tænkte ret paa Dem hvad De var og er mig. Jeg har det jo ganske fortræffeligt, og tid t forundrerjeg mig over hvorfor Vorherre just forunder mig saa megen Lykke, ja jeg bliver angst for at den umuligt kan vedvare. Jeg er jo nu ganske mærkværdig i Bedring, De skulde see hvor godt jeg kan bevæge mig, hvor livligt jeg kan tale, uden som før at blive træt, men der er dog en Sygelighed i Humeuret, som jeg vil betroe Dem. Da jeg var yngere og slet ikke havde Noget, maaskee kun fra den ene Uge til den anden, følte jeg slet ikke den Angst for Næringssorg, som den nu jeg er blevet saa gammel som jeg er tidt jager gjennem mig, især i den sidste Sygdomstid. Jeg har mit aarlige Tilskud fra Staten og har ved Flid og Sparsomhed faaet en Sum til, der ikke tager af, men voxer aarligt lidt. Dermed skulde og burde jeg være tilfreds!, taknemlig det veed Gud jeg er. Mange Aar har jeg ikke at leve, og antager at det allerhøieste Maal endnu er 12 Aar; for da ikke at komme i Trang for mit anstændige Udkomme er og har det i de senere Aar været min Tanke: kunde jeg dog bringe det op til at eie en Formue af 24000 Rdlr. Der kan vel imidlertid komme et Sygdoms Aar, et Reiseaar, der kan sætte hele denne Formue, naar den er erhvervet, et Par 1000 Rdlr tilbage og dette er da den Plageaand, som jager i mig, naar jeg imellem synes nu gaaer der for Meget til. Da er jeg ganske lidende og saaledes var jeg da jeg tidligere skrev –, for endnu engang at vende tilbage til mit første BrevSpørgsmaal, det jeg troede De var blevet lidt ærgerlig over og derfor svarede mig saa kort. Nu seer jeg, til min Glæde, at Feilen atter her er paa min Side.Jeg søgte i min Bopæl og fandt strax Optegnelsen fra dette sidste Nytaar og i den staaer


Indskrivnings Beviis. 2000
hos mig 2500
I Sparekassen 17,510-47
22,010.47

Det er som De i samme Meddelelse bemærker et høist glimrende Resultat, eftersom jeg netop ifjor gav Meget ud til Reisen med Bøgh, til mine Tænder, etc. etc.– Da jeg skrev Dem til havde jeg ikke denne omtalte Meddelelse hos mig, ellers havde jeg ikke skrevet. Nu jeg har den, maa jeg sige, da vi endnu engang berøre denne Sag, at jeg just ved Deres to korte Skrivelser aldeles er kommet i Vildrede med det Hele; De nævner i disse ene og alene hvad jeg har i Sparekassen og det er, skriver De 19,400, men kan det være saa Meget? Jeg havde ved Nytaar kun 17,500. De omtaler imidlertid slet ikke de 2000 og 2500, disse maajegjo tage med, hvis ikke nogle af samme ere gaaede ind i Sparekassen. Min Formue skulde tilsyneladende da nu være 23,900. Det var en mageløs glad Overraskelse, som jeg nok gad vide at være sand. Nu har jeg aabent og i fuld Forviisning om Deres hjertelige Stemning sidste Gang'ndash;for iaar'ndash;talt om denne Sag og takker Dem af hele mit varme Hjerte. Deres taknemlige H. C. Andersen.

I Margen:] Her er endnu et Billed af mit Værelse, finde De dette bedre.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost