Dato: 6. februar 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenh: 6 Februar 1840.

De veed det rimeligviis allerede, Mulatten gik i Mandags og vandt et Bifald, saa stormende, som jeg endnu ikke har hrt noget Stykke vinde det, jeg blev ordenlig angest derved511 . I de frste Acter var Publicum saa grueligt stille, at jeg blev rgerlig, selv de bedste Scener gik upaaskjnnede hen; men i fjerde Act kom der lidt sydligt Blod i Aarene og i femte var da endelig hele Hoben blevet tropisk, nu faldt Teppet ! ja det var en Jubel. I Dag lod Kongen mig sige at jeg kunde indfinde mig ved Audientsen han vilde see mig. Han var meget naadig, og sagde at han gldede sig over den Lykke, Stykket havde gjort, samt tilfiede, at jeg i mit Liv havde prvet en Deel, men vist fra dette ieblik Glde og Erkjendelse ventede mig. Imidlertid, saa snart jeg kom fra Kongen, fortalte en Blad-Redacteur mig at en "Anonimus" havde vret med en Oversttelse af "Les epaves", den lille Fortlling hvoraf jeg har laant Sujettet og forlangt at den skulde optages, da den, efter hans Mening , dog forringede min Hder noget, thi Stoffet var ikke min Opfindelse. Han vgrede sig imidlertid, men jeg sagde ham, han med Fornielse kunde gjre det, jeg gjorte ingen Hemmelighed af hvorfa jeg havde Tmmeret til min Bygning. Imorgen gives Mulatten igjen, Alt tegner til at der vil blive propfuldt; Alle Aviser hylde mit Arbeide, og jeg har nu min Plads i Hofparquettet. "Velkommen i det Grnne hos os!" sagde Thorvaldsen512 ; han har ellers fortalt mig, at ehlenschlger der ellers klapper, som om han var gal, ikke rrte en Haand for mit Stykke; "men jeg klappede ham lige ind i rene", sagde Thorvaldsen. "Der er meget Smukt i det Stykke", sagde . "Ja Alt er smukt deri" sagde Th: og arbeidede med Hnderne. Heiberg forholdt sig ogsaa stille, og Molbech var slet ikke i Comedie, ikke engang hans Familie. Iaftes gjorde Eduard Collin et Selskab i Anledning af Mulatten, men jeg var saa trt og svnig, at jeg ikke sagde et Ord, men nsten sov ved Bordet. Een af de anonyme unge Digtere skrev mig til igaar og bad mig om Tilladelse til at maatte dedicere mig sin nye Roman. Jeg har havd Visitter af Grever og Excellencer men der skal dog vre mange Skumlere i Byen og i Dag hrte jeg af en Frue at Mulatten jo var udpeben. Jo det er et deiligt Folkefrd; Igrunden skulde jeg vre lyksalig, men der er saa meget Vrvl og Misundelse at man kan blive gal derover ! Hils Deres Forldre ! Jeg tr ikke sprge til Deres lidende Fader desvrre, det er vist den samme Qval! Hils Sstrene. I Sndags gav de i Slotskirken min og Hartmanns Cantate; Bonde-Sangen er kommet srskilt ud og synges meget. Jeg talte igaar med Prindsesse Caroline, hun var mere for Texten end Ordene. Ravnen er nu ogsaa udkommet. Men nu siger Papiret stop ! Lev vel ! skriv snart og meget

Broderen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus