Dato: 1. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Rolighed, gamle Kalkbrnderivei den 1ste September 1874.

Kjre velsignede Fru Grevinde!

Paa Holsteinborg saae jeg iaar de frste Foraarsblomster, Seriner og Guldregn, nu ere de lngst afblomstrede, Roserne med; i Dag, allerede, trder man ind i Efteraaret, men jeg frer iaar saa mange smukke Erindringer med mig derind: Foraarstiden paa det velsignede Holsteinborg, hvor Legeme og Sjl igjen begyndte at lfte sig, og de varme Sommerdage paa det skovrige Bregentved. Al den Glde og Deilighed ligger allerede et langt Stykke tilbage, men jeg seer med Taknemlighed og Glde derhen. Saa ofte tnker jeg paa al den Deeltagelse og Godhed Deres Naade forundte mig denne Foraarstid, de milde ine jeg saae rundt om mig. Tak og atter Tak! lnge har jeg ikke skrevet og for mig synes det endnu lngere siden at jeg fik en Skrivelse fra Deres Naade. Hr Greven var saa venlig og god, fr sin Hjemreise at komme herud til Rolighed; jeg fik talt med ham, takket ham for de lykkelige, sundhedsbringende Dage jeg tilbragte i hans landlige Hjem; han har tilvisse hjembragt min taknemlige Hilsen. Deres Naade har med ham henlevet en fornielig Tid i Brnekredsen, Fru Bodil-Donner har vret i sit Barndoms Hjem, Snnerne have vret hjemme og i al den Familieglde er jeg forvisset om, at Deres Naade har venligt ogsaa erindret mig. Jeg har desvrre her paa det gjestfrie Rolighed slet ikke flt mig saa vel364, Veiret var for vexlende med Kulde og Regn, de mange nye Fabrikker rundt herom udsende fra deres Skorstene stinkende Rg og Havet selv med Grfterne langs Haverne, give en hslig Lugt. Ofte har jeg nsket mig tilbage i den egenlige landlige Friskhed. Om otte Dage tnker jeg at vre flttet ind i Byen365 og der, med en betydelig Deel Gigt i alle Lemmer, at oppebie Vinteren, som jeg dog haaber bliver bedre for mig end de to henrundne. For nogle Dage siden var jeg, efter over et Aar siden, ude at hilse paa den kjre Enkedronning366. Jeg fandt hende saa smuk, dertil livlig og rask. Fra Sorgenfri kjrte jeg hen til Bernstorf hvor jeg paa det hjerteligste blev modtaget af hele vor velsignede Kongefamilie. Jeg blev der nsten en heel Time og talte med den elskvrdige Prindsesse af Wales, saae hendes fem Brn, der Alle kjende "the old story teller". Kongen fortalte mig om sin Reise til Island367, han sagde mig ogsaa hvor venlig og hjertelig Grev Holstein-Holsteinborg altid talte om H. C. Andersen. Tak Hr Greven varmt og hjerteligt og gld mig ved Leilighed med en lille Skrivelse.

Deres Naades taknemlige, rbdige

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus