Dato: 2. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Rolighed den 2 Sept. 1874

Kjre, velsignede Fru Scavenius!

Det var deiligt engang igjen at faae Brev fra Deres Naade, meget lngtes jeg derefter; jeg vidste at De var syg, men da Tiden skred frem over den Bestemmelse De havde sagt mig at De blev i Hellebk, matte jeg antage at De var andetsteds hos Slgt eller Venner. Endelig modtog jeg Deres kjrkomne Brev her paa Rolighed hvor jeg har vret over en Maaned, siden jeg forlod det Skovrige, smukke Bregentved. Jeg havde det saa / godt der, den samme hjertelige Omgivelse, som paa Holsteinborg og tidligere paa det uforglemmelige Basns som jeg vistnok ikke oplever oftere at besge. Jeg kom saa forfrisket og vel her til Rolighed, men fra jeg kom slog Veiret om i Regn og Blst, jeg blev igjen sat tilbage i Velbefindende og er isr meget lidende af Gigt, der neppe slipper mig i den kommende Vinter, men jeg haaber dog da, efter to Vinterquarantainer at jeg igjen kan tumle mig mellem mine Venner inde i Byen. Der kommer jeg om en otte Dage; neppe flyver jeg ud af Landet, som jeg frste havde bestemt. Alle Grev Holsteins ere nok hjemme paa Holsteinborg, Grev Moltke vende snart hjem for ieblikket er Grevinden i Hjerting ovre ved Varte for at bruge Sbade. De to yngste Snner og Kandidat Oksen ere med hende. Greven selv kommer nok snart hjem fra Schweitz hvor han er med sine to ldste Snner og to af disses Venner. Jeg var forleden Dag ude hos Enke-Dronningen, som jeg ikke havde seet i over et Aar; paa Hjemveien holdt jeg ved Bernstorf og blev paa det hjerteligste der modtaget af den hele kongelige Familie. Jeg talte ogsaa med Prindsessen af Wales og hendes fem B rn, alle smukke og livlige. Frken Brandes har jeg besgt i Rosenvnget, netop den dag jeg nu fik Brev fra Deres Naade. Hun var ret livlig og taalmodig. /Fru Melchior sender Deres Naade mange venlige Hilsener.

det gjr mig ikke godt, men det er mig svrt at forlade de trofaste, deltagende Venner og fltte ind i min Ensomhed, derfor opstter jeg hver Dag indreisen. Vil Deres Naade hilse Frken Ltzow, ligesom andre af mine Venner De mueligt see i Hellebk. Fru Collin fltter nok snart ind til Byen da hendes Datter Louise venter Storke-Besg. Snart haaber jeg at hre fra Deres Naade at De har det rigtigt godt og som altid, venligt har i Tanke Deres hengivne, rbdige

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus