Dato: 5. september 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Emil Hornemann
Sprog: dansk.

"Rolighed" 5 Sept 1874

Kjre, trofaste Ven!

Her sender jeg endelig det forlangte Vand til Undersgelse; det er fra imorges. - I den senere Tid har Maven vret meget spndt; et Uheld havde jeg for otte Dage siden. Man havde i Gangen tt ved Krokketplainen henkasteet een af de store Jernbiler, den traadte jeg paa og den svingede sig op og slog et Hul oaa mit Skinnebeen, netop der hvor det for et par Aar siden fik en lignende Skavank. To Dage gik jeg nu med det mme Been, men saae ikke / efter fr forleden Morgen da der var Hede deri; jeg opdagede da strax at her vaar et Hul stort som en rt og aldeles blodigt. Fru Melchior lagde en ggehvide derpaa, denne synes at hjelpe, Heden er borte og Benet er ikke mere hvet, men det strammer lidt og jeg mrker det ved at gaae. Jeg har imidlertid ikke fundet det ndvendigt at bede Dem see paa det. Gigten er snarere i Tiltagelse end i Aftagelse. Det er mig isr svrt at reise mig naar jeg har siddet en Tid og ved at kjre virker det i sr i Anus; det knuger hellt op til jeg igjen kommer af Vognen og har gaaet nogle Skridt. Utrolig meget Slim / har jeg, men nu sger den dog meest Nseveien. Appetiten er god, Svnen ret god, Humeuret op og ned. -

Hils nu Deres kjre Frue og Ungdommen, send mig et Par venlige Ord om Vandets Profetier og de andre her berrte Ynkeligheder. -

Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Dr: Professor E. Hornemann

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1006-08)