Dato: 2. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Erik Lassen Oksen
Sprog: dansk.

Kjre Hr Oksen!

Kjbenhavn den 2 October 1874.

I Mandags, strax efter at jeg havde modtaget de smukke Potteplanter fra Hendes Naade Grevinden, skrev jeg hende til; jeg vil haabe at hun har erholdt mit Brev [ Brev ]og De, kjre Ven, min hjertelige Hilsen. Jeg har det deiligt med Grnt og Blomster i mine Stuer og lige til idag har Veiret viist sig varmt og sommerligt, nu er det med eet blevet koldt og da Humeuret og Gigten hos mig, saa temmeligt vender sig med Veiret, saa seer De nok at jeg i Dag ikke har det saa godt. Dog vil jeg skrive Brev til Dem, jeg har to Skrivelser at takke Dem for og Trang til at nske Dem velkommen hjem paa det smukke hyggelige Bregentved; hils hver isr og ikke mindst de tre yngste Snner, jeg glder mig meget til i denne Vinter at see dem og hele den grevelige Familie, men der vil gaae Maaneder hen fr det skeer. De selv kjre Ven kommer jo et lille Spring herind til Byen om nogle Uger, jeg glder mig da til at see og tale med Dem. Cand: Krohn er imellem saa venlig at unde mig et kort Besg. Uge for Uge komme Venner og Bekjendter ind fra Landet og blive her, dog den kjre Professor Hartmann kan ikke endnu rive sig ls fra Skovnaturen og den er jo ogsaa snart i sin Farvepragt. Forleden fik jeg en. stor Bouquet af Jordbrplanter med modne Br og friske Blomster, hentede lige ud fra Skoven. De har vistnok paa Bregentved, endnu mange Skovmrker, tjen mig i at plukke til mig en Haandfuld den Dag De tager herind. Vil De gjentage for Grevinden min Glde over de smukke Planter hun har sendt mig, lige som ogsaa takke Gartneren, Hr Bnger, for den omhyggelige Indpakning og den givne Anviisning, skade at jeg ikke seer i den hvilke af Planterne der skal have lidt eller meget Vand. [...] Theatret seer nu ganske prgtigt ud fra Torvet, men jeg har endnu ikke seet det Indvendige af Bygningen, uagtet det Hele forleden var oplyst og jeg var imellem de Indbudne til at komme der, men det var ud paa Aftenen, min Lge raadede mig ogsaa derfra og saa blev jeg hjemme. [...] Fra den kjre Weber har jeg ikke lnge hrt; hils ham fra mig, snart skal han faae Brev. Og nu, lev hjertelig vel!

Deres hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen