Dato: 4. oktober 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 4 October l874.

Kire Ven!

De sagde mig forleden at De vilde lade trykke et nyt Oplag af "Liden Kirsten; er der begyndt derpaa? Stykket vil blive givet een af de allerfrste Aftener, Den Danske Skueplads aabner. Jeg nsker at lse anden Korrectur. Det er lnge Siden jeg saae noget nyt Ark af "Eventyr og Historier". Jeg har fra Amerika faaet et Par srdeles smukke, smigrende Breve, som De skal see. Hils Deres Frue!

Hjerteligst

H. C. Andersen

Til Hr Boghandler Theodor Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 109)