Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 12. oktober 1874
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg 12. 10. 74!

Min kjre Conferentsraad!

Meget skamfuld fler jeg mig ved frst nu at takke Dem for gjentagne, kjre Breve! Tiden flyver saa hurtig! dette er min eneste Undskyldning; rigtignok ofte ikldt mindre god Sundhedstilstand, men denne er jeg jo ikke berettiget til at benytte mig af i Sammenligning med saa mange andre kjre Lidelsesfller!

Hvor skjnt er dette Efteraar! ganske vidunderligt som nu idag hvor jeg besgte Deres Epheu; Soelsorten pippede og fli fra Green til Green nippende de rde Br som hnge ud over Stranden. Turde jeg stole paa at De spiser disse Smaafugle, saa sendte jeg Dem nogle? Iaar har jeg da opnaaet at erholde her fra Haven de heelt lyserde Evighedsblomster! forsmaa dem ei, naar jeg imorgen sender et Par Smaakrandse med min Holsteins Tjener Niels. Min kjre Husbond besger Dem vist snart, thi nu har han jo Tiden langt mere til fri Raadighed. Vores Bodild ventes Torsdag Morgen; hendes kjre Mand en Dagstid senere, thi sidst paa Ugen holdes her Jagt det er altid muntre Dage, naar blot det gode Veir vil holde sig, thi det er nsten for skjndt! . ..

De kan da tnke Dem kjre Conferentsraad hvor ofte De nvnes med Haab for Fremtiden og usigelig Taknemlighed som betegner hvert Tilbageblik. Frken Strauss (som er hos Fritze Wanda) har en sygelig Sster der i Sommer flyttede til en Broder, som er ansadt ved Telegraphen i Emden i Hannover! Omflytningen fra den danske til den tydske Jordbund er blevet hende svr, og enhver Tilslutning til det kjre Hjemlige er ligesom en kvgende Luftning! Da det saa forleden ld: "kjender De H. C. Andersen? for ham elske vi Alle!" saa blev hun saa glad, saa glad, svarede "ja det kan I tro, thi hvem kjender og elsker ikke ham i Danmark!" og da hun saa skrev dette til vores Flora Strauss, saa maatte vi atter fortlle Dem det! Dette er jo kun en ganske lille Perle paa den Kjede der meer og meer slynger sig om den elskede, feirede Digter! -

Var De tilstde ved Prveforestillingen371 i Theatret? aa hvor jeg vilde nske at De maatte blive saa vel i Vinter saa at man jevnlig kunne finde Dem i Musernes Hal paa Deres egne bestemte Plads! De seer vist snart Fru Melchior, bring hende da hjertelige Hilsen fra mig. Saa snart jeg kommer et lille Svip til Kjbenhavn, da besger jeg Dem min kjre Ven og anbefaler mig selv med alle mine Kjre og vort hele Hjem til Deres Venskab og Velvillie, forblivende Deres altid hengivne

Mimi Holstein Holstbg.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus