Dato: 6. december 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Axelline Lund
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 6 December 1874.

Kjre Fru Lund!

et er allerede, hvad man kalder en lille Evighed siden, at de hrte fra mig, og det er Uret, da De saa snart og venligt strax skrev fra Paris til mig. Men det er og har vret mig besvrligt at skrive Breve; jeg har i de sidste sex Uger vret saa godt som bunden til mine smaa Stuer, har i al den Tid ikke vret tilfods paa Gaden, og vover jeg mig en enkelt Middag ud, nok saa godt indpakket og tilvogns, da kommer jeg hjem og er endnu ynkeligere, end jeg fr har vret. Flere Torsdage har jeg svigtet hos den kjre Familie Melchior, ligesom ogsaa hos Fru Koch. Jeg lider af en slem Slimhoste, nerveuse Smerter i Brysthulen og dertil Gigt i Lemmerne. Der er ingen Udsigt til at blive bedre i Vinterens Lb; kan jeg kun slippe igjennem den uden nogen betydelig Forkjlelse, saa vil maaskee den kommende Sommer hjlpe paa den halvfjerdsenstyvendeaarige Gamle. Ja, saa er jeg naaet ind i Bibelens syv Gange ti Aar; dog er det frst i disse tre sidste Vintre, jeg har fornummet, at jeg bliver gammel. Theatret har jeg iaar kun besgt tre Gange og kun taalt at blive der en Timestid og da prvet meget Besvr ved at stige op og ned ad Trapper og finde ud til min Vogn. Jeg er forresten srdeles glad ved en nye TheaterBygning; den er lys, elegant og hyggelig. Liden Kirsten bliver mere og mere en Yndlings-Opera, tager sig fortrffeligt ud og giver altid udsolgt Huus, hrer jeg. Det er ivrigt Operaen og Balletten, som raade paa Scenen; man er der i stor Forlegenhed med Skuespil, Lystspil og Tragoedie. Krfterne mangle, og Sygdom stder til. Vilhelm Wiehe kan i lngere Tid ikke trde op; han er meget lidende og sidder i sit Hjem i et mrkt Vrelse med Omslag paa sit ene ie; man frygter for, at han mister det. Bournonville er snart frdig med sin nye Ballet, der nok handler om Kong Valdemar og Svantevits Datter; Navnet holdes meget hemmeligt, eller maaskee er Barnet endnu ikke dbt. Hartmanns Musik skal vre ganske fortrffelig, siges der. Julen nrmer sig; Bogmarkedet er allerede begyndt, og som Noget af det Bedste, ja, ganske fortrffeligt, maa jeg nvne Dem en lille Bog af Forfatterinden til En ung Piges Historie. Det er kun fire smaa Fortllinger, men isr den anden af disse er en Perle. Fru Johanne Schjrring, fdt Krohn, Medailleuren Krohns Broderdatter, har udgivet en strre Bog med flere Fortllinger, der alle srdeles behage mig; der er Sandhed og Menneskekundskab, der er veltegnede Personer og gode Skildringer, isr af den jydske Natur. Sigurd Muller, der ellers meest optrder som streng Critiker og Kunst og Literatur, har givet tre smukke Noveller; den ene har imidletid vret trykt fr: Sarons Rose, som er vel givet og har interesseret mig. Michael Rosing i Sor har bragt os en Bouquet ldre og nyere Digte med frisk Skovluftning og varmt Sind for Hjemmet. I Hr. Rudolph Schmidts nye Digte er der ogsaa flere Stykker, som have tiltalt mig. Det nye Maanedsskrift af Brandes lser man med stor Interesse, om man end ikke er enig med Forfatterens Anskuelser og Udtalelser. En mindre heldig Fortlling af Drachmann staaer i sidste Hefte. Billed-Opstillingen minder om mit Eventyr Lykkens Galocher; Hr. Drachmann lader en af vore kjbenhavnske Medlevende kommer - jeg forstaaer ikke hvorledes - ind i den gamle Vikingetid og igjen tilbage; hvad Tanken er dermed, forstaaer jeg slet ikke. Edvard Brandes har dernst oversat srdeles smukt Kalidasas' dramatisk Digt: Kongen og Dandserinden; vi have nu saaledes tre af den mgtige Digter Kalidasas' Arbeider: dette, dernst Leervognen og endelig Saknyala. - Der er saa Meget, jeg vilde sprge Dem om, saa Meget at vilde fra det kjre, herlige Rom! Men frst et Ord! Hvad er det, De skriver til Fru Melchior: at jeg ikke holder af Rom? Hvor har jeg dog inderligt beviist det Modsatte i Improvisatoren og i Bazaren! Fire Gange har jeg vret i Byen, der strax fra min frste Indtrdelse opfyldte og, som jeg har sagt og skrevet, beaandede mig, saa at jeg syntes, at her var min Hjem-Stad. Hvorfra kommer denne Misforstaaelse hos Dem, at jeg ikke elsker Rom? Ja, jeg har sagt: Der kommer jeg nu ikke mere!, det er Sandhed; men hvor kommer jeg nu mere? Fik jeg Levetid og Krfter, da var der endnu Meget i Verden, jeg vilde gjensee eller kjende. Rom har jeg heelt i mig! - Hvorledes fler Fru Heiberg sig der? Jeg hrer Meget herhjemme om hendes srlige Interesse for Opgravningerne ved Kaiserborgene. Er min kjre gamle Ven Kchler flyttet derfra? Hvorledes fler han sig i Tidernes Omskiftelser? Hils ham kjrligt og Hjerteligt fra mig! Bjrnstjerne Bjrnson med Familie er jo ogsaa i Rom og meget sammen med Fru Heiberg; hils ham, hans Frue og Brn! De ere alle tidt i min Tanke; hvor var han bld og hjertensgod, da vi mdtes i Christiania! Lyknsk den kjre Ravnkilde til Professortitlen! Hos mig har han allerede i mange Aar vret Professor i sin Kunst og allerhieste Excellence i Elskvrdighed. Etatsraad Bravo om Forladelse! Han er maaskee Conferentsraad? - mange hjertelige Hilsener, ligesaa Pietro Krohn og alle kjre, danske Kunstnere! - -

- - - Seer De vor danske Minister, Kammerherre Kjr og hans Familie, da hilses de Alle! Jeg fik i disse Dage Brev fra General Raaslff, som nu er i Peking; Brevet kom fra Ceylon, hvor der maa vre paradisisk deiligt; derhen lgger jo ogsaa Sagnet Paradisets Have. Sidst, jeg hrte fra Raaslff, var ifjor fra Rom, hvor han fortalte hist interessant om Paven og hele Romerstaten. Herhjemme i Kjbenhavn blev der efter Breve og Aviser talt meget om Festen i Rom for Fru Sdring og om de mange forskjellige Skaaler, der bleve udbragte, saaledes ogsaa den for vort nye Theaters Fremtid og Vel. Vil de hilse Fru Heiberg og hendes tre Dttre! Gid den store Kunstnerinde karsk og glad vende tilbage, og gid - hvad jo ikke skeer - vi endnu faae hende paa Scenen, hvor hun vilde overstraale hee Ungdommen! Forleden Aften er Phister traadt op (i et velgjrende iemed), det vil sige: i en privat Comoedie paa Folketheatret; de gave Abekatten og Soldaterlier. - De har nok, kjre Fru Lund, faaet ved Fru Melchior, efter deres Forlangende, flere Photographier af mig; men hvad er ideen med at lave min Buste som gammel, tandls Mand? Som saadan har jeg ikke virket, ikke skrevet, ikke lst; det var i en kraftigere Tid, ja, selv kun nogle Aar tilbage, og saaledes br en Buste af mig vre, - ikke som Hospitalslem. Nu, Tak for det gamle AarI Glde og Velsignelse for Dem og deres mand i det nye Aar! Melchiors og Collins sender Hilsener ved

Deres taknemmelige, hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjbenhavn den 6 December 1874.

Kjre Fru Lund!

et er allerede, hvad man kalder en lille Evighed siden, at de hrte fra mig, og det er Uret, da De saa snart og venligt strax skrev fra Paris til mig. Men det er og har vret mig besvrligt at skrive Breve; jeg har i de sidste 6 Uger vret saa godt som bunden til mine smaa Stuer, har i al den Tid ikke vret tilfods paa Gaden, og vover jeg mig en enkelt Middag ud, nok saa godt tilvogns og indpakket, da kommer jeg hjem og er endnu ynkeligere end jeg fr har vret. Flere Torsdage har jeg svigtet hos den kjre Familie Melchior, ligesom ogsaa hos Fru Koch. Jeg lider af en slem Slimhoste, nerveuse Smerter i Brysthulen og dertil Gigt i Lemmerne. Der er ingen Udsigt til at blive bedre i Vinterens Lb; kan jeg kun slippe igjennem den uden nogen betydelig Forkjlelse, saa vil maaskee den kommende Sommer hjlpe paa den 70 aarige Gamle; ja saa er jeg naaet ind i Bibelens 7 Gange 10 Aar; dog er det frst i disse tre sidste Vintre, jeg har fornummet, at jeg bliver gammel. Theatret har jeg iaar kun besgt tre Gange og kun taalt at blive der en Timestid og da prvet meget Besvr ved at stige op og ned ad Trapper og finde ud til min Vogn. Jeg er forresten srdeles glad ved en nye Theater Bygning; den er lys, elegant og hyggelig. "Liden Kirsten" bliver meer og meer en Yndlings-Opera, tager sig fortrffeligt ud og giver altid udsolgt Huus, hrer jeg. Det er ivrigt Operaen og Balletten, som raade paa Scenen; man er der i stor Forlegenhed med Skuespil, Lystspil og Tragedie. / Krfterne mangle, og Sygdom stder til. Wilhelm Wiehe kan i lngere Tid ikke trde op; han er meget lidende og sidder i sit Hjem i et mrkt Vrelse med Omslag paa sit ene ie; man frygter for, at han mister det. Bournonville er snart frdig med sin nye Ballet, der nok handler om Kong Waldemar og Svantevits Datter; Navnet holdes meget hemmeligt, eller maaskee er Barnet endnu ikke dbt. Hartmanns Musik skal vre ganske fortrffelig, siges der. Julen nrmer sig; Bogmarket[!} er allerede begyndt, og som Noget af det Bedste, ja, ganske fortrffeligt, maa jeg nvne Dem en lille Bog af Forfatterinden til "En ung Piges Historie", det er kun fire smaa Fortllinger, men isr den anden af disse er en Perle. Fru Johanne Schjrring, fdt Krohn, Medailleuren Krohns Broderdatter, har udgivet en strre Bog med flere Fortllinger, der alle srdeles behage mig; der er Sandhed og Mennneskekundskab, der er veltegnede Personer og gode Skildringer, isr af den jydske Natur. Sigurd Muller, der ellers meest optrder som streng Critiker og Kunst og Literatur, har givet tre smukke Noveller; den ene har imidletid vret trykt fr: "Sarons Rose", som er vel givet og har interesseret mig. Michael Rosing i Sor har bragt os en Bouquet ldre og nyere Digte med frisk Skov-Luftning og varmt Sind for Hjemmet. I Hr. Rudolph Schmidts nye Digte er der ogsaa flere Stykker, som have ret tiltalt mig. Det nye Maanedsskrift af Brandes lser man med stor Interesse, om man end ikke er enig med Forfatterens Anskuelser og Udtalelser. En mindre heldig Fortlling af Drachmann staaer i sidste Hefte. Billed-Opstillingen minder om mit Eventyr "Lykkens Kalosker"; Hr. Drachmann lader en af vore kjbenhavnske Medlevende, komme - jeg forstaaer ikke hvorledes - ind i den gamle Vikingetid og igjen tilbage; hvad Tanken er dermed,/ forstaaer jeg slet ikke. Edvard Brandes har dernst oversat srdeles smukt Kalidasas dramatisk Digt: Kongen og Dandserinden; vi have nu saaledes tre af den mgtige Digter Kalidasas Arbeider: dette, dernst "Leervognen" og endelig "Sacuntala". - Der var saa Meget jeg vilde sprge Dem om, saa Meget at vilde fra det kjre herlige Rom - men frst et Ord, hvad er det, De skriver til Fru Melchior at jeg ikke holder af Rom? Hvor har jeg dog inderligt beviist det Modsatte i Improvisatoren og i Bazaren; fire Gange har jeg vret i Byen, der strax fra min frste Indtrdelse opfyldte mig og som jeg har sagt og skrevet, beaandede mig, saa at jeg syntes, at her var min "Hjem Stad". Hvorfra kommer denne Misforstaaelse hos Dem, at jeg ikke elsker Rom? Ja, jeg har sagt, der kommer jeg nu ikke mere!, det er en Sandhed; men hvor kommer jeg nu mere? Fik jeg Levetid og Krfter, da var der endnu Meget i Verden, jeg vilde gjensee, eller kjende. Rom har jeg heelt i mig! Hvorledes fler Fru Heiberg sig der? Jeg hrer Meget her hjemme om hendes srlige Interesse for Opgravningerne ved Kaiserborgen. Er min kjre gamle Ven Kchler flyttet derfra? Hvorledes fler han sig i Tidernes Omskiftelser? Hils ham kjrligt og hjerteligt fra mig! Bjrnstjerne med Familie er jo ogsaa i Rom og meget sammen med Fru Heiberg; hils ham, hans Frue og Brn! de ere Alle tidt i min Tanke; hvor var han bld og hjertensgod, da vi mdtes i Christiania! Lyknsk den kjre / Ravnkilde til Professortitlen! hos mig har han allerede i mange Aar vret Professor i sin Kunst og allerhieste Excellence i Elskvrdighed. Etatsraad Bravo om Forladelse! Han er maaskee Conferentsraad, mange hjertelige Hilsener, ligesaa Pjetro Krohn og alle kjre danske Kunstnere! Hvem er Hr Bredahl? Er det en Sn af Componisten Ivar Bredahl, som componerede Bruden fra Lammermoor, hvortil jeg skrev Texen. Seer De vor danske Minsiter Kammerherre Kjr og hans Familie, da hilses de Alle! Jeg fik i disse Dage Brev fra General Raaslff, som nu er i Peking; Brevet kom fra Ceylon, hvor der maa vre paradisisk deilig; derhen lgger jo ogsaa Sagnet Paradisets Have. Sidst, jeg hrte fra Raaslff, var ifjor fra Rom, hvor han fortalte hist interessant om Paven og hele Romerstaten. - Herhjemme i Kjbenhavn blev der efter Breve og Aviser talt meget om Festen i Rom for Fru Sdring og om de mange forskjellige Skaaler, der bleve udbragte, saaledes ogsaa den for vort nye Theaters Fremtid og Vel. Vil de hilse Fru Heiberg og hendes tre Dttre! Gid den store Kunstnerinde karsk og glad vende tilbage, og gid - hvad jo ikke skeer - vi endnu saae hende paa Scenen hvor hun vilde overstraale hee Ungdommen. Forleden Aften er Phister traadt op (i et velgjrende iemed), det vil sige: i en privat Comedie paa Folketheatret; de gav "Abekatten" og "Soldaterlier". - De har nok, kjre Fru Lund, faaet ved Fru Melchior, efter deres Forlangende, flere Photographier af mig; men hvad er Ideen med at lave min Buste, som gammel, tandls Mand? Som saadan har jeg ikke virket, ikke skrevet, ikke lst; det var i en kraftigere Tid, ja, selv kun nogle Aar tilbage, og saaledes br en Buste af mig vre, - ikke som Hospitals Lem. Nu, Tak for det gamle Aar! Glde og Velsignelse for Dem og deres Mand i det nye Aar!/

[langs kanten:] Melchiors og Collins sende Hilsener ved

Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP399, billed 7073-76)