Dato: 26. december 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Caspar Frederik Johansen Wegener
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 2den Juledag

26. December 1874

Kjre Ven!

Tak for det seneste Brev, jeg fik fra Dem. Tak for det blomstrende Rosentr, De havde ladet henstille paa mit Julebord Juleaften. Jeg var hos Melchiors til Middag; om Aftenen vare en stor Mngde indbuden og der var et meget smukt, stort Juletr, men det tndtes frst efter Klokken 9, og saa seent turde jeg ikke blive ude, jeg var idag efter Middagsbordet trt og ilde, maatte snarligt hjem og havde det slet ikke godt hele Aftenen og den Dag igaar. I min Stue havde imidlertid Fru Melchior ladet dkke for mig et lille Julebord, paa dette laae flere Smaapreseneter, og midt imellem disse prangede Deres Rosentr. Hvor det var venligt af Dem saaledes at have mig i Tanke! Hvorledes har De tilbragt Deres Juul? Oksen er jo i denne Festtid hos sin Fader. De har da lst om den store Opmrksomhed, den vistnok altfor store Hder, man bereder mig, at reise min Statue i Kongens Have. Om jeg oplever at faae det at see, er ikke saa sikkert, hvorlnge har jeg fra Nu til min Grav?

Det er nu paa tredie Vinter, jeg er lidende, og i over 6 Uger har jeg ikke vret tilfods uden for Huset. Vil De takke hos Holm-Petersen for det srdeles smukt udstyrede Eksemplar af "Julebogen", denne selv har meget interesseret mig og har fortrffelige Bidrag, den bliver ogsaa vel omtalt og lagt Mrke til. Jeg vil haabe, at Udgiver og Forlgger faar baade Fordel og Glde af Bogen, saa at den fortsttes i mange Aar. Julelitteraturen er ivrigt riig i dette Aar, og flere af de nye Bger har ret tiltalt mig, saaledes de fire Smaafortllinger af "Forfatterinden til en ung Piges Histoire" (navnlig den anden Fortlling i Bogen). Fru Schrings Noveller ere ogsaa af Betydning. Vil De hilse Deres Forldre og Sskende, hilse i Bispegaarden oghos Etatsraad Kvist - Dem selv kjre Ven har jeg at bringe Hilsener fra Familien Melchior ligesom ogsaa fra Fru Koppel og Frknerne Ballin. -

I Theatret kommer jeg ikke, det er mig for besvrligt, men De vil forstaa hvilket Savn det er for mig. Tidt faaer jeg for mange Besg, tidt altfor faae, min Slimhoste vedbliver, jeg maa hver Aften tage Morphinsaft for at finde Ro. - Meget lnges jeg efter Foraaret, naaer jeg op i det og kan komme ud i Solskin og varm Luft, da bliver det nok bedre med mig, men det er svrt at slippe igjennem Vintertiden, nu synes den at fre Regimente. Canalen udenfor mine Vinduer er frossen til, men brydes dog jvnligt ved de smaa aabne Dampbaade, som tage Seilskibene paa Slbetoug.

Hav nu hjertelig Tak for det gamle Aar! Gid det nye bringe Dem Solskin og Glde. Tnk da med Deeltagelse paa Deres hengivne Ven

H. C. Andersen

[udskr.:] Velbaarne Hr. Cand. theol Wegener i Odense

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost