Dato: 1. januar 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Edmund W. Gosse
Sprog: dansk.

Kjbenhavn Nytaarsdag 1875.

Kjre, meget rede Hr Gosse!

I Sommertiden begyndte jeg at fle mig mere vel og at komme til Krfter, Vinteren har igjen kuet mig, jeg kan ikke som fr besge Theatrene og kjre Venner, ikke arbeide som jeg saa gjerne vilde, selv den tidligere Behagelighed at skrive Breve trtter mig; mine deeltagende, trofaste Venner ville bre over med mig heri. De har, vil jeg imidlertid haabe, i Juletiden modtaget fra mig en Bog, rigtignok uden Brev, dette kommer frst her med hjertelig Hilsen til Dem i det nye Aar. Bogen jeg sendte er Slutnings Bindet af alle mine Eventyr og Historier, De kjender vist de fleste af disse men maaskee da Bemrkningerne bag i Bogen kan have nogen Interesse for Dem. Tak for Deres venlige Skrivelse! Tak for den Deeltagelse De viser mig, og gld mig, om ikke lnge, med et Brev. Lever jeg og slipper gjennem den kolde Vinter da haaber jeg at Vaaren og Sommeren atter styrker og forynger mig! Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm