Dato: 3. januar 1875
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Mimi Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg d. 3. 1. 75! -

Min kjre Conferentsraad!

Det var min Husbonds Hensigt at begive sig til Nytaarskuren paa Christiansborg og da jeg reiste med, saa haabede jeg maaske Nytaarsdag at besge Dem kjre Ven! for at bringe Dem min og mit Hjems Tak for saa meget Velsignet i det forlbne Aar og at sige Dem hvor varmt og kjrligt vi Alle forene Haab og Bnner for Dem i det nye Aar! Men da vi Onsdag Aften372 naaede Borup Station, standsede Toget, Banen heed det var ufremkommelig og vi vendte om, sadte os atter i Sor i vores store Kane, og naaede Nytaarsnat Kl. 1 1/2 atter vort kjre gamle Holsteinborg! -

Vil Gud da er det vor Bestemmelse paa Onsdag igjen at reise ind, men forelbig lade vi Brnene med vrig Husstand blive her, indtil man faaer at see hvorledes det gaaer i Rigsdagen. Arbeider den rolig videre, saa flytte vi Vintermaanederne ind, men, ja nu faaer man altsaa see om det bliver til: Men! Imidlertid kunne jeg nu dog ikke opstte lngere at sende Dem kjre Conferentsraad min lille Fritze Wandas selvskrevne Tak for den smukke Overraskelse De har beredet hende og mig ved Deres smukke Gave373; jeg havde idag aftalt med Frken Strauss at hun ikke vilde gaa i Kirke for at blive hos min lille Pige, for hvem det ogsaa idag var for koldt i Kirken. Men saa kom Fritze Wanda til mig og sagde: "Aa kjre Mama! det er dog Synd at Flora (Frken S.) skulde blive hjemme for min Skyld, hun holder saa Meget af at komme til Kirke og jeg kan da sagtens passe mig selv; naar jeg blot maa faa Lov at lse i Conferentsraadens Bog, saa skal jeg nok vre Din egen lille Pige!" og da jeg korn hjem, sprang hun os straalende glad imde nynnende paa en Sang som findes i en af Fortllingerne374. Ogsaa Eriksen har De gldet meget og han udbrd heelt henrykt da han Juleaften opdagede Deres Gave paa et Tppe jeg havde forret ham: "Det kan jeg see er til mig!" At den lille Engel Maria Steenbuchs Dd375 og smertefulde Ddsleie har draget en Sky for Julesolen paa vor Egn, det kan De tnke Dem, som jo har seet hvor kjr hun var os Alle, meest dog de stakkels Forldre. Steenbuchs egen Tilstand har forvrret sig saa betydeligt, saa der er megen Anledning til at frygte for at han snart flger efter sin lille Datter376. Vor Herre glde og styrke Dem kjre Ven i det nye Aar! dette nskes Dem kjrligst af os Alle her og srligt af

Deres taknemlig hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost