Dato: 7. januar 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

[Glansbillede med dreng ridende p gedebuk]

Kjbenhavn den 7 Jan: 1875.

Kjre unge Ven!

Tak for Deres venlige Skrivelse og de gode nsker for det nye Aar. Gid at De selv, ung, sund og glad gaae lykkelige Aaringer imde. Mit Brev i Dag kommer imidlertid med en Bn til Dem. Jeg har i det henfarne Aar, jvnligt erholdt tilsendt i lse Ark: Odense og nrmeste Omegn af Hr. Lauritsen. Selv var han saa venlig ved Juletid at bringe mig Bogens Slutning. Jeg veed ikke hans Opholdsted, om det er Kjbenhavn eller Odense og kan altsaa ikke henvende mig til ham om nogle Ark som mangle og som / nppe ere komne til mig. Hver modtagen SendeIse har jeg lagt ned i en bestemt Skuffe og nu da Slutningen er bragt mig og jeg vil sende det Hele til Bogbinderen opdager jeg at fra det Ark der slutter med Side 68 og til det Ark som begynder med 85 mangler alt det Mellemvrende. Kan De ikke fra Hr Lauritsen, om han er i Odense, eller fra Fyens Stiftbogtrykkeri, som eies af Hr Dreyer, skaffe tilveie de Blade jeg savner ellers er for for mig Vrket aldeles mangelfuldt. -

Det vexlende Veir er mig slet ikke godt; jeg har nu i over 8 Uger ikke vret ude at gaae, Gigten gjr mig dette besvrligt og jeg er bange for at blive forkjlet thi da kommer igjen min slemme Slimhoste. Theatret har jeg ikke lnge besgt og Besget jeg aflagde der var kun til en enkelt Time, / saa var jeg trt og uendelig mat. I Casino har jeg ikke vret i to Aar. Med Indsamlingen til Monumentet i Kongens Have, siger man mig det gaaer srdeles godt, jeg seer ogsaa at i Aalborg, Skanderborg & har dannet sig mindre Comiteer til Indsamling, dersom Sligt ogsaa er skeet i Odense, da lad mig vide hvem der tager sig af Sagen. - Det Hele har overrasket og bevget mig dybt! hvor kunde jeg tnke at et Monument for mig skulde blive reist medens jeg endnu lever; dog det er da ogsaa tvivlsomt om der forundes mig saa mange Jordelivs Dage at jeg seer det bragt til Virkelighed; jeg er imidlertid, som sagt, overrasket og glad ved Tanken og den venlige Imdekommen rundt om i Landet. - Cand: Oksen besgte Dem altsaa paa Hjemreisen nu ved Nytaar; jeg skrev ham Brev til, som han har modtaget paa Bregentved, det maatte indtrffe der paa samme Tid som han selv indtraf. / Julebogen fra Odense bliver her i Byen meget lst og vel omtalt. Vil De hilse Hr Udgiveren og Forlggeren fra mig. Jeg tnker at den bliver fortsat til nste Juul, gid jeg da maa kunne bringe et godt Bidrag til samme. Fra Melchiors, ligesom ogsaa fra Frknerne Ballin og Fru Koppel, har jeg mange Hilsener til Dem, kjre Hr Weber! jeg fier til disse mine egne hjertelige Hilsener i en saa riig Bouquet at De nok kan dele den med Forldre, Sskende og deeltagende Venner, til disse, veed De, at jeg srligt regner Biskoppens og Etatsraad Kochs. I Dag skinner Solen, men det er koldt og glat ude paa Gaden saa at jeg kun tilvogns kan slippe ud og rimeligviis tilbringe Middagen hos Melchiors paa Hibro. Naar De glder mig med Brev fortl da om De har Theater i Vinter og hvorledes Selskabet er. Der er jo ogsaa en Musikforening i Odense? Men nu lev vel, Papiret slipper.

Hjerteligst H. C. Andersen.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Velbaarne

Hr. Cand: theol: Weber

i Odense.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 227-31)