Dato: 25. februar 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjre Ingemann!

Tak for Deres kjrlige Brev og tak at De skrev saa snart. Dette Epistel i Dag kommer for at bede om et endnu hurtigere Svar, nemlig, ret med nste Post, saa jeg kan have det Fredag. Vil De ikke nok! Sagen er, den syndige Carstensen som udgiver Portefeuillen, vil med det allerfrste reise til Paris, og der arangere en Deel Plader for en dansk Nytaarsgave, en Art Volkscalender, som skal udkomme her til Nytaar 1841; fr sin Afreise vilde han gjerne anmlde denne, og sige at han havde Lfte om Bidrag af flere fremtrdende Navne, saaledes har han 0ehlenschlgers, Heibergs &, nu vilde han saa gjerne have Deres og Hauchs. Vil De bede Hauch og saa hrer jeg med frste Post et venligt Svar. Iaften gives Mulatten for fjerde Gang, der er udsolgt. Det er mig umueligt at skrive mere i Dag, da jeg sidder med et arbeide for Phister, en Vaudeville-Monolog: Mikkels Kjrlighedshistorier i Paris, den skal til Nodeskriveren fr Aften. Hils Deres kjre Kone!

Lev vel!

Deres trofast hengivne

H C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Kjb: 23 Feb 1840

Kjre Ingemann!

Tak for Deres kjrlige Brev og tak at De skrev saa snart. Dette Epistel i Dag kommer for at bede om et endnu hurtigere Svar, nemlig, eet med nste Post, saa jeg kan have det Fredag. Vil De ikke nok! Sagen er, den syndige Carstensen som udgiver Portefeuillen, vil med det allerfrste reise til Paris, og der arangere en Deel Plader for en dansk Nytaarsgave, en Art "Volkscalender", som skal udkomme her til Nytaar 1841; fr sin Afreise vilde han gjerne anmlde denne, og sige at han havde Lfte om Bidrag af flere fremtrdende Navne, saaledes har han ehlenschlgers, Heibergs &, nu vilde han saa gjerne have Deres og / Hauchs. Vil De bede Hauch og saa hrer jeg med frste Post et venligt Svar. Iaften gives Mulatten for fjerde Gang, der er udsolgt. Det er mig umueligt at skrive mere i Dag, da jeg sidder med et arbeide for Phister, en Vaudeville-Monolog: Mikkels Kjrlighedshistorier i Paris, den skal til Nodeskriveren fr Aften. Hils Deres kjre Kone!

Lev vel!

Deres trofast hengivne

H C. Andersen /

[Udskr:] Hr Professor B. S. Ingemann i Sor. frit

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 173-75)