Dato: 12. marts 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 12 Marts 1875

Kjre fortrffelige Ven! Jeg er meget ilde ved at komme med et Sprgsmaal, men jeg troer der er indlbet en Feiltagelse ved Udbetalingen af de mig i Dag tilsendte Penge. Der staaer paa Deres givne Papir 391 Kroner 27 re; jeg seer at der i gamle Penge er givet mig 145 Rdlr

samt een

Krone og 27

re, men kan det tilsammen

blive mere end 291 Kroner

27 re? Tag endelig min Skrivelse, eller muelige Feiltagelse ikke uvenlig op! Deres meget taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad