Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 25. marts 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 25 Marts 1875

Kjre unge Ven!

Tak fordi De jevnligt glder mig med Brev og tak fordi De brer over med mig at jeg ikke strax besvarer samme. Vintren er for vexlende og strng til at jeg i den kan vinde min Sundhed tilbage, jeg har det som oftest meget daarligt, Slim-Hoste og Gigt er to slemme Gjster og snart er jeg reent ude af Vane med at bevge mig i frisk Luft, Benene blive strax trtte. Hvor det dog er bitterligt, just nu jeg har saa uendeligt Meget jeg kan og br vre glad ved; hvo oplever, som jeg, saa mange Beviser paa Menneskenes Deeltagelse og Godhed; men Smerter og tungt Sind lgger en Dmper paa al min Glde. Det vil blive en deilig Dag, den kommende anden April, om jeg oplever den; / Det er allerede i nste Uge. Var jeg en Hedning kunde jeg frygte at Guderne kunde blive misundelige og vrede paa mig for min alfor store Lykke, men som Christen veed jeg at der er kun een Gud og han er Alkjrlighed. Det er en smuk Tanke af mine kjre Medborgere i Odense at de min Festaften give Meer end Perler og Guld og at Skolerne fa ae Friplads til denne Forestilling; gid at jeg kunde sidde i en Krog og see den Livlighed. Jeg hrer ogsaa at mit Barndomshjem vil blive smykket med en Steen der brer mit Navn. - Mit hele Liv er mig som en stor eventyrlig Drm! at der ogsaa vil komme et Par af Byens hit ansete Borgere for at hilse paa mig er tilvisse altfor meget, og det i denne vexlende Vintertid, som endnu ikke har forladt os. Det vil ivrigt blive mig en anstrengende Dag denne anden April; jeg har imidlertid maatte tage Bestemmelse / at kun mellem 12 og 3 kan jeg modtage de venlige Mennesker som ville hilse paa mig. Middagen tilbringer jeg hos Melchiors, hvor der er indbudt en stor Kreds. Jeg kommer vistnog meget trt der fra og det vil vre mig umueligt at besge Theatret hvor man just den Aften, fortlles der, vil give Den nye Barselstue og Liden Kirsten. Naar Festdagen nu er forbi, gld mig da med Brev og meddeel mig hvorledes den er gaaet i Odense, og kommer der noget om den i Aviserne, da send mig disse? De vil derved forunde mig en stor Glde. - Til min Billedsttte er nu indkommet omtrent 24 000 Kroner; fra New York, London, Petersborg og Amsterdam ere komne Bidrag og endnu ikke er Indsamlingen sluttet. - Vor gode Ven Cand: Oksen er i denne Paaske ude hos Pastor Glahn og agter sig ogsaa til Odense. Hvad er det som ideligt drager ham derhen? - Jeg / venter en smuk Dag at hre ham fortlle mig at han er Brudgom. Vil De paa det hjerteligste hilse Deres Brud, ligesom ogsaa Deres Forldre og Sskende. Nicolai Bgh er uendelig Lykkelig i sin unge Kjrlighed; de forlovede have allerede et Par Gange besgt mig. Hos Melchiors er Alt ved det gode Gamle. I nste Uge kommer den ldste af Snnerne, Carl, hjem fra Aarhuus hvor han har vret paa Kontor i over et Aarstid, nu skal han blive i Virksomhed her hjemme hos Faderen. Fru Melchior sender Dem en venlig Hilsen, jeg sender Dem en heel Bouquet af Hilsener, som De kan uddele til kjre Venner min anden April. Gud velsigne Dem kjre Ven!

Hjerteligst

H. C. Andersen

Velbaarne

Hr Cand: theol: Weber!

E. S. Fru Koppel og Frknerne Ballin hilse.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Velbaarne

Hr Cand: theol: Weber

i

Odense

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 232-35)