Dato: 29. marts 1875
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Cannes, d. 29de Marts 1875.

Kjre Andersen, min Ven fra saa gamle Tider! Gud glde Dem paa denne Deres Fdselsdag og lade Dem tilfulde fle, at Han har givet Dem et stort Pund her i Verden, strre end de Flestes, og at Han har velsignet Dem rigt med Venner, baade som Digter og som Menneske. De kan med Glde see tilbage, Pundet er ikke nedgravet, det har givet mange Fold; jeg troer ogsaa at De kan see fremad med Fortrstning, De har jo ikke glemt Giveren vore Gaver. Gud vre med Dem nu og altid. Baade Henrik og Brnene sende saa mange Hilsner og Lyknskninger til Deres Fdselsdag. En sand Hitidsdag vil den blive for Dem!

Om lidt reise vi herfra, med Tak til Gud for hvad Han har givet sin Velsignelse til: Astrids Helbredelse. Lidt Vemod blander der sig i Afskeden, denne Sol har skinnet over flere gode Timer, som vi med Tak vil mindes. Nordpaa gaaer dog vor Hu som vore Tanker!

Deres hengivne Jonna Stampe.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus