Dato: 29. marts 1875
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Cannes, d. 29de Marts 1875.

Kjære Andersen, min Ven fra saa gamle Tider! Gud glæde Dem paa denne Deres Fødselsdag og lade Dem tilfulde føle, at Han har givet Dem et stort Pund her i Verden, større end de Flestes, og at Han har velsignet Dem rigt med Venner, baade som Digter og som Menneske. De kan med Glæde see tilbage, Pundet er ikke nedgravet, det har givet mange Fold; jeg troer ogsaa at De kan see fremad med Fortrøstning, De har jo ikke glemt Giveren vore Gaver. Gud være med Dem nu og altid. Baade Henrik og Børnene sende saa mange Hilsner og Lykønskninger til Deres Fødselsdag. En sand Høitidsdag vil den blive for Dem!

Om lidt reise vi herfra, med Tak til Gud for hvad Han har givet sin Velsignelse til: Astrids Helbredelse. Lidt Vemod blander der sig i Afskeden, denne Sol har skinnet over flere gode Timer, som vi med Tak vil mindes. Nordpaa gaaer dog vor Hu som vore Tanker!

Deres hengivne Jonna Stampe.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus