Kjbenhavn den 8 April 1875

Den hitrede Bestyrelse af Foreningen "Enigheden" har hdret mig med en hjertelig Lyknskning i Anledning af min 70aarige Fdselsdag. Jeg er overvldet ved al den Godhed og Deeltagelse man rundtom fra forunder mig. Dybt bevget sender min inderlige Tak til den hitrede Bestyrelse og hver Enkelt i Selskabet. Gud glde og velsigne Dem, som De have gldet mig.

Taknemligst

H. C. Andersen

Til den hitrede Bestyrelse af Foreningen "Fremtiden".

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 745)

Kjbenhavn den 8 April 1875

Den hitrede Bestyrelse af Foreningen "Enigheden" har hdret mig med en hjertelig Lyknskning i Anledning af min halvfjersindstyveaarige Fdselsdag. Jeg er overvldet ved al den Godhed og Deeltagelse man rundtom fra forunder mig. Uendelig og dybt bevget sender min inderlige Tak til den hitrede Bestyrelse og hver enkelt Mand i Selskabet. Gud glde og velsigne Dem, som De have gldet mig.

Taknemligst

H. C. Andersen

Til den hitrede Bestyrelse af Foreningen "Fremtiden".

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 744)

Kjbenhavn den 8 April 1875

Den hitrede Bestyrelse af Foreningen "Enigheden"

har hdret mig med en hjertelig Lyknskning i Anledning af min 70aarige Fdselsdag. Jeg er overvldet ved al den Godhed og Deeltagelse man rundtom fra forunder mig. Dybt bevget sender jeg min inderlige Tak til den hitrede Bestyrelse og hver Enkelt i Selskabet. Gud glde og velsigne Dem, som De have gldet mig.

Taknemligst

H. C. Andersen

Til den hitrede Bestyrelse af Foreningen "Enigheden".

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 407, billed 7084)