Dato: 15. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 15 April 1875.

Kjre Ven!

Det bliver i Dag kun et kort Brev! jeg har at besvare til Udlandet, endnu henved tredive Skrivelser og er saa afkrftet og betaget at jeg veed ikke hvorledes jeg skal overkomme det. Dog De maae i Dag have et Par Ord fra mig. Af Aviserne har De faaet at vide om alle Festlighederne paa min 70-aarige Fdselsdag. Hvor megen Glde og Velsignelse bragte den mig dog, men mit Legeme kunde ikke taale al den Overanstrengelse; jeg har faaet Vand i Benene, som i flere Dage har knuget mig, nu lader det dog som om Mixturen hjlper paa at drive det bort. / Meget vilde jeg fortlle Dem; men jeg mgter det ikke; dog skal De hre lidt om Festligheden hos Melchiors, den De maaskee dog har hrt om ved Hr Borgemester Mourier, som var tilstede. Vi fik flere smukke Sange, meest greb mig den af Richard. Ved Maaltidet viistes Taagebilleder, frst mit "Barndoms Hjem" i Odense; dernst Frederiksberg Bakke hvorfra jeg saae frste Gang Kjbenhavn, nu fulgte Skuet af "Rom", derpaa Ingemanns Huus i Sor hvor jeg sluttede Improvisatoren, nu kom Collins gamle Huus, som det var i siin Tid, dernst Bregentved, Basns, og Holsteinborg; Henriques Landsted Petershi ved Emilie Kilde, Melchiors Sommerbolig "Rolighed", nu saae man "Keiserens nye Klder", "den grimme lling" og Gartneren og Herskabet. Endeligt det gamle Theater og derpaa det ny, hvor man den Aften opfrte "Den nye Barselstue" / og "Liden Kirsten", tilsidst min Statue i Kongenshave. Deilige Sager har jeg modtaget fra Indlandet og Udlandet; paa en Brevpresser fra Berlin var en smuk Tegning af mit Barndoms Hjem. Alt hvad De, kjre Ven, har fortalt mig om Festligheden i Odense, har dybt rrt mig. Gid at jeg havde vret med da de glade Brn vare i Theatret. Vil de bringe Hr Cancelliraad Borch, forelbig, min Tak for al hans Interesse for mig; hils alle Venner og Veninder, Deres Forldre, Brud og hele Familien. I Dag kun disse Par Ord, men gld snart mig med Brev,

Deres meget hengivne H. C. Andersen

E.S. Den kjre deeltagende Ven Biskop Engelstoft sendte jeg strax Telegram; bring ham og Familien, ligesom Politimester Kochs og Hr Apotheker Lotze min hjertelige Hilsen.

[Udskrift :] Til Hr Cand: theol: Weber i Odense

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 237-41)