Dato: 23. april 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Charlotte Melchior
Sprog: dansk.

Kjbenhavn, store Bededag, den 23 April 1875.

Kjre lille Charlotte! Nu er Du da i Kjge; har allerede spiist der en lille Kjge-Kylling; den bliver aldrig til Hne! Igaar forlod Du Kjbenhavn og er nu en bereist Pige, har seet den store Stad Roeskilde og er nu i den By, hvor vi Allesammen lnges efter at besge Dig! Igaar skrev strax Poul et Brev til Dig, et langt, kjnt Brev, det frste han nogensinde har skrevet med Blk; naar Du kommer saa vidt - ja, saa faaer jeg en heel Skrivelse fra Dig. Poul var glad over sit Brev, at han ikke gik, men sprang og svvede i Luften, sveiede, dreiede, man saae han var stolt af sin Gjerning, men dog ikke mere stolt end en god Dreng tr vre det. Nu har Du vel idag seet Dig om i Kjge? dersom det der ikke har sneet forfrdeligt! her i Kjbenhavn, faldt Hagl saa store som Kaalhoveder og Sneen fygede saa at jeg troede, nu plukker Charlotte alle de hvide Hns i Kjge og har sendt dem med Skyerne, saa Fjerene ret kunne drysse ned over Hibroplads, Nyhavn og hvor der boer gode Mennesker som tnke paa Charlotte. Nu skal Du vel en Dag ud til Papirs Fabrikken. Saa siger Fader: "St Maschinen igang", men saa maa Du ikke komme Maskinen fornr, den kan karte et Menneske om til Papir og det er ingen Fornielse, saa bliver man solgt for to Skilling Arket og skal skrives paa, baade for og bag! Hils nu Din Moder, din Fader, Otto, dine Sstre og Tante Mille, er endnu Tante Louise der, da bring ogsaa hende en Hilsen, og vr nu rigtig glad; lad en af Dine Sstre lse for Dig lidt af Eventyret: "Under Piletret", der staaer ogsaa fortalt om Kjge og to sde Brn, der spiiste et Par Kjrestefolk som vare lavede af Honningkage-Deig og havde en Mandel istedet for et Hjerte; Man hjlper sig som man kan! Og nu lev vel! Hurra for lille Charlotte, for Kjge og Alle, som holde af Dig og som Du holder af!

Din Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad