Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 28. maj 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Johann Meyer
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 28. Mai 1875

Kjre, meget rede Hr. Meyer! I den tanke at De bedre forstaaer at lse det danske Sprog, end jeg at skrive i det tyske, tager jeg ikke i Betnkning at sende Dem et Brev i mit Modersmaal. Dagen fr min 70 aarige Fdselsfest modtog jeg den af Dora Enking leverede Gjengivelse af Deres smukke, digteriske Eventyr: "Den gode gamle Digter", det De havde forundt, i sin danske Oversttelse, blev nu Indtgt for "Brnehjemmet". Vil De ogsaa i den Anledning bringe Dora Enking, jeg veed ikke om det er en gift eller ugift Dame, min hjertelig Tak. Evevntyret, som sagt, lste jeg med stor Interesse, fandt Ideen srdeles smuk, Eventyrsproget godt anslaaet og Slutningen af det Hele, hvori "Ole Lukie" lader mig i Drmme skue tilbage paa mit henrundne [el. &hensvundne'] Liv; rrte mig til Taarer. Havde De seet mig den ldre, nu saa sygelige Mand sidde som jeg sad, hulke, grde og takke Vorherre, da vilde de tilvisse deri have fundet Deres meest gldelige Tak. Jeg nskede snarest at sende Dem Brev, men Besvrlighederne for mig, paa den ivrigt sknneste og lykkeligste Dag, afkrftede mig saa srdeles at jeg ikke magtede at skrive Breve; nu kom for en 14 Dage siden Deres rede kjrkomne Skrivelse med det tyske original Aftryk af Eventyret, jeg lste det med samme Glde og Bevgelse som fr. (*Gjerne nskede jeg at erholde endnu eet Exemplar) Billederne ere smukke, kun er det ikke "Ole Lukie", men "der Sandmann", der er givet i det frste. Jeg vilde nu begynde min Brevskrivning til Dem og flere Deeltagende, som jeg nskede at sende hver et lngere Takkebrev, men jeg har i de seneste to uger vret saa lidende, som i den allerfrste Sygdomstid 1872, da mine Smerter begjyndte. Lrdags var jeg saa betagen at jeg tnkte at nu var snart dette Jordliv forbi; jeg er imidlertid i faa Dage kommet ud derover, og jeg skriver til Dem, uagtet det er mig meget besvrligt at sidde i denne Stilling og fre Pennen. Tak for Deres Hjertelag for mig! Tak for Eventyret! Lad mig vide om dettte Brev er naaet til Dem. Vil Gud, tager jeg om 14 Dage paa Landet; faaer jeg da Krfter rejser jeg til Schweitz og efter nogen Hvile der, sydpaa og bliver hjemmefra omtrent et Aar, det eneste der kan helbrede mig, sige Lgerne, er et varmt Vinter-Ophold; hjlper Gud mig ikke derved da har jeg ikke at haabe! Men jeg har modtaget saa meget godt og velsignet paa denne Jord at jeg kun har at takke og bie mig i Ydmyghed. Lev hjertelig vel! Deres meget hengivne H.C. Andersen'

Tekst fra: H.C. Andersens Hus