Dato: 7. juni 1875
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Hr. Conferentsraad! Bregentved d: 7de Juni 1875.

Mange Tak for Deres Brev! Jeg var igaar i Roskilde med Hemming, at han kunde besee sin fremtidige Tumleplads, saa jeg kunde ikke skrive igaar, hvad jeg ellers vilde have gjort. - Jeg har i de sidste Dage faaet Meddelelse om, at Hemming snart skal til Prveexamen for Optagelse i Roskilde Latinskole og har derfor nu grumme travlt med at faa ham godt frdig, at han med re kan bestaa den Examen. Det er derfor, kjre Hr. Conferentsraad, at jeg beder Dem undskylde, at jeg foreslaaer Dem, hvis en anden af Deres Venner i Kjbenhavn kan, da at lade denne ledsage Dem til Haslev, hvor jeg saa skal modtage Dem. - Han kan bedst tage med helt til Haslev, thi han behver kun at opholde sig en lille halv Time fr Toget afgaaer til Kjbenhavn derfra. Skulde det derimod falde Dem vanskeligt at faa En, der har Tid, da skal jeg med stor Glde komme ind og hente Dem, og De behver da blot med et Par Ord at lade mig det vide.

Jeg haaber, at De forstaaer mig, kjre Hr. Conferentsraad, at jeg ikke foreslaaer Dem dette, fordi jeg ikke med Glde vil hente Dem, men fordi min Gjerning i denne Tid i en sregen Grad lgger Beslag paa mig. - Grevinden har i en 4-5 Dage vret syg og ligget tilsengs og har derfor overdraget mig at takke Dem meget for Deres Brev til hende forleden. - De vil vre saavel Greven som Grevinden hjertelig velkommen; men der er jo den Mislighed, som jeg allerede tidligere har gjort Dem opmrksom paa, at Greven og sandsynligvis ogsaa Grevinden i Terminstiden maa til Kjbenhavn. - Uagtet de naturligvis helst ville vre paa Bregentved hele Tiden medens De er her, saa vil De naturligvis vre lige velkommen nu, saafremt De i de Dage vil tage tiltakke med at leve ensomt paa Bregentved i Stilhed og Ro sammen med Brnene og mig. - Grevens Kammertjener, der barberede Dem ifjor, er ganske vist i Terminen i Kjbenhavn med Greven, men det er jo ikke mange Dage, og der er vel da nok en Anden, der midlertidig kan udfre det.

- Det glder mig, at De er kommen Dem noget i den sidste Tid; jeg haaber nu, at det vil hjlpe godt, naar De nu kommer paa Landet. Jeg glder mig meget til saa snart at se Dem.

Greven, Grevinden og mine Drenge bede hilse Dem meget, ligesom De hilses hjerteligt fra

Deres hengivne Erik Oksen.

Jeg beder hilse Frkk. Ballin, Fru Koppel og hvem af mine Venner De seer.

Id.-

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)