Dato: 13. juli 1875
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

81O. Til Henriette Collin. Rolighed d. 13Juli 1875 Kjære Fru Collin!

Doctor Meyer siger hver Aften at jeg gaaer meget godt fremad. Melchiors udtale at jeg hver Dag seer vel ud; selv er jeg dog ikke ganske af disses Meninger. Natten har jeg det bedst, uagtet jeg neppe sover Halvdelen. Fra Fodspidserne til Knæerne er jeg bespændt med Vand, saa jeg daglig maa have Bind derom. Tidt kan jeg være fri for Slim fra Morgen til henimod Eftermiddag. Lige saa tidt er den høist overvældende; jeg kan aldeles ikke gaa, maa af Tjeneren klædes af og paa. Humeuret ellers ret godt. Melchiors ere Skyld deri. Angst er jeg særdeles for det kjærlige Hværv Jonas har overtaget sig at føre mig til Montreux i næste Maaned; jeg maa tale med ham om det bliver nødvendigt at vi tage et Menneske med, der hjælper mig, særlig med Afklædning og Paaklædning[.] Fra Paris har Gregoire sendt mig 2det Bind af mine Eventyr paa Fra[n]sk med en Mængde udmærkede Illustrationer. De mest verdenssmukke der er givet Eventyrene. Hils Deres Mand, Børn Billes og alle Kjære fra

Deres taknemlige

H. C. Andersen.

[Kun Underskriften er med H. C. Andersens egen Haand].

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin