The Hans Christian Andersen Center

Dato: 27. november 1826
Fra: Jonas Collin d.ć.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kićre Andersen!

i hvor gierne jeg end havde seet Dem forblive i Huset hos Deres Rector, hvis alvorlige Omhu for Deres videnskabelige Dannelse De altid har paaskiřnnet, saa maa jeg dog af et Brev fra ham slutte, at deri muligen kunde skee en Forandring. Skulde dette indtrćffe, da skal jeg nćrmere underrette Dem om, hvor De skal tage hen. Til Studering hřrer et roligt Sind. Jeg vil derfor gientage mit Dem forhen givne Raad, at De, i hvad der end mřder, beflitter Dem paa, at have Deres hele Hue og Tanke henvendt paa Underviisningen.

Lev vel! Collin.

d. 27 Nov 1826.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ćldre og andre Medlemmer af det Collinske Hus