Dato: 3. maj 1827
Fra: Anne Marie Andersdatter, Frederik Foersom   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Christian!

Med den sdvanlige inderlige Glde modtog jeg ogsaa denne Gang i Srdeleshed Dit saa kjrkomne Brev hvoraf jeg erfarer at Du alt er ariveret til Kjbenhavn, hvor det i alle Maader gaaer Dig vel; ja! er Du frst kommen under Collins Vinger saa er der ingen Nd for Dig hverken for Nu- eller Fremtid da han vist er en Mand, som kan virke betydelig for Dig; at Du herefter vil fremmes mere ved at have faaet et dueligt Menneske til at lse privat med Dig er vel ingen Sprgsmaal om; hvorledes gaaer det med Digtning o.s.v. skriver Du nogle inu i Dine Frietimer? Da Du opoffrer Dig for dette Fag syntes mig at Du burde freqventere betydelig af Comedierne i Kjbenhavn, og vil det vist neppe falde dig vanskelig at faae frie Entre hver Aften, isr da Collin er Theaterdirecteur. Af Nyeheder fra det gamle Odense kan jeg kun melde Dig faae. At gamle Iversen, Lieutenant Ponton og Uhrmager Schmidt m. fl. er ved Dden afgaaet har Du vist forlngst hrt. At Fouraux Selskab som i Vinter har opholdt sig her er reist for nogen Tid siden kan vist neppe interessere Dig at vide, da Du formodentlig ingen kjender af Selskabet; her har ellers vret meget ddt i Vinter med Comedie naar undtages Bekkers Selskab gav 1 Forestil1ing hvor de opfrte: Die Wiener in Berlin ret godt, forleden blev ligeledes opfrt af det forrige dramatiske Selskabs Medlemmer Jeppe paa Bjerget til Indtgt for Comediehuset og ligeledes Fugleskydningen af Clausen til Indtgt for Huusarme. Holten har i denne Tid ladet et Stykke trykke som hedder "Eneboeren" - hvorledes det er - har man ikke hrt til inu. "Gjenfrdet ved Palnatokes Hi en Fortlling og Alfson en Tragoedie" har jeg forespurgt hos Hempel om jeg maatte faae den at laane; som han ngtede mig da den var for kostbar nemlig 8 Mk. og som jeg ikke har Evne til at give for den; men er det mueligt at Du som Forfatter maaskee skulde kunne faae et Exemplar da ville jeg vre Dig meget taknemlig derfor. Angaaende de Penge Du har vret saa god at love mig nskede jeg gjerne nogle sendt herover med det frste inden Det kongelige Herskab kom hertil, da jeg trnger hit til lidt Fodti og laane vil jeg ikke gjerne. Jeg sender Dig dette Brev med Posten, da det maaskee varer flere Dage inu inden Guldbergs reiser herfra. Du hilses venskabelig fra Bunkeflods, Starups m. fl. andre gode Venner; men isr fra Din oprigtige Moder.

Lev vel! M.

Gode Ven!

Ogsaa kan jeg ikke undlade at glde mig med andre Venner over at det gaaer Dig saavel. Jeg har sagt Din Moder at hun blot kan komme til mig naar hun nskede Brev til Dig, da jeg gjerne skal skrive for hende, og ligeledes naar hun fik Brev, da Du maaske undertiden kunne skrive noget som ikke nskedes at Enhver skulle see, som Du ikke herefter behver at genere Dig for, da jeg nok skal gjre hende opmrksom paa, hvem, der br at lse dem. Fra Gebhardt kan jeg hilse, han er i Roeskilde og lrer Handlen, hvor han har det meget godt. Du undskylder gode Ven! den daarlige Stiil som findes i dette Brev, da jeg ikke er synderlig vant til at skrive Breve

venskabel. Frederik Foersom

Tekst fra: H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.