Dato: 21. maj 1829
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense d 21 Mai 1829

Kjre Christian!

Du kan troe det gldede mig inderlig, da jeg saae af Dit Brev, at Du havde vret saa heldig med Dit Stykke, jeg kan ikke ngte jeg var noget ngstelig, da jeg havde hrt Dagen det skulde opfres, da det jo undertiden kan gaae galt for de strste Forfattere. Mon det dog ikke skulde blive opfrt her, saa jeg paa mine gamle Dage engang kunde komme paa Commedie? Hrr Hempel har havt den Godhed at betale mig 2 rbd fra Dig, som jeg takker Dig tusinde Gange for, de kom som sdvanlig ret tilpads. Bogen har jeg ogsaa faaet, som jeg ligeledes takker Dig mange gange for, alle vil have den, Jomfru Lohman har lst den, og hun fandt den meget morsom. Bunkeflods har ogsaa lst den, og den har moret dem kostelig. Nste Gang Du skriver, maae Du endelig underrette mig om, hvorledes Du har staaet Dig til Din Examen? thi jeg har lnge gaaet og ngstet mig over den, da jeg vidste den var for Haanden, og er endnu ikke fuldkommen roelig omendskjndt jeg veed den er forbi for lnge siden, det er jo rigtignok kun det halve af Examen, men det ene har jo Indflydelse paa det andet. Du hilses mange Gange fra Jfr. Lohmann og fra alle gode Venner, men frst og sidst fra Din oprigtige Moder

Marie

Tekst fra: H. C. Andersens Moder. En Brevsamling.