Dato: 9. august 1823
Fra: Rasmus Nyerup   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn. d: 9 August 1823

Kjre Andersen!

Det glder mig meget, af Deres seneste Skrivelse at see de srdeles gode Karakterer, De nu har opnaaet nsten i alle Rubriqver. Jeg haaber, at den i October forestaaende Examen vil faae et god t Udfald, hvilket jeg da beder Dem til den Tid at melde mig.

I Deres Cantate staaer i 1ste Strophe sidste Linie et ham som har Intet at svare til; thi "Haanden" er ikke masculini generis. - At der i 2den Strophe de to sidste Linier, af Disciplene bedes for Lrerne, er upassende; Disciplene kan jo have Nok at anraabe Himlen om for dem selv. Deres Rejse til det yndige Sor kan jeg begribe maa have vret Dem en herlig Nydelse, og behageligt for Dem at gjre Bekjendtskab med Ingeman. At der paa Stenene ved de gamle Tingsteder og Kjmpebegravelser ingen Runer findes, er bekjendt. Kun paa Hvad der paa slige Steder findes i Jordens Indvolde, er Oldgrandskerne opmrksomme.

Det i Brevet indsluttede Vers "Ynglingens Klage" har jeg endnu ikke tilsendt Liunge, da jeg frst vilde sprge Dem, om De tillader mig, dermed at foretage to Hovedforandringer. Den ene er at udelade Deres Navn. Ewald, Baggesen, hlenslger gjorde Vers i samme unge Alder som De, men de lode dem jo ikke trykke. Den 2den Forandring som jeg foreslaaer bestaaer ogsaa i Udeladelse. Jeg mener, at De Linier, hvori De taler om Deres Barndomsstudia i Shakespear, Milton, Klopstock, og Schiller, helst kunde vre borte. Det klinger jo dog livagtig som Praleri; og det er psychologisk umuligt, at De som Barn kan have forstaaet disse hje og dybe Forfattere.

Desangaaende venter jeg en Erklring fra Dem.

Deres

hengivneste

R Nyerup.

Til

Hr Andersen

Discipel i Skolen i Slagelse.

betalt.

(at aflevere til Frue Hennebergs.)

Tekst fra: H. C. Andersens Album