Dato: 25. marts 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 25 Marts 1840.

Kjre Hr. Kronholm.

Tak. for Deres sidste venlige Skrivelse! Jeg bragte strax Heiberg den smukke Nytaarsgave, og han bad mig paa det hjerteligste at takke Dem for den! Mit Drama. Mulatten har da gjort en Lykke jeg ikke turde drmme om, isr, da som De veed Molbeck aldeles havde forkastet det, ja han driver det endnu saa vidt at han ikke har bevaaned en eneste Forestilling, skjndt han er Theater Directeur. Paa Lverdag kommer Kongen at see Stykket og det er allerede paa anden Omgang det gives for Abonenterne. Frste Oplag er i nogle faae Uger bleven udsolgt og et nyt udkommet, jeg tager mig den Frihed at sende Dem et Exemplar og glder mig meget til at hre hvad Indtryk det har gjordt paa Dem. De viser mig maaske den store Venlighed at besrge de medflgende: det ene er bestemt for Hr. Lilja, som saa smukt og venligt besang den danske Digter [Brev], det vil fornie mig om jeg fik et lille Brev fra ham, det andet Exemplar er til Hr. Hjerta i Stockholm, Udgiveren af Aftonbladet, det var mig om at gjre at han fik det saa snart mueligt; han har talt om at faae det oversat paa svensk og bragt paa Scenen, maaske Hr. Lilja kunde faae Lyst dertil. Hvad Billedbog uden Billeder angaar, vilde jeg sprge Dem om De ikke har Lyst til, i Manuskript at faae fem Billeder til da. vil den svenske Oversttelse blive liig den tydske, i den er der nemlig fem og tyve, saa snart jeg hrer fra Dem, kan De faae det par Blade tilsendt. Det ord: Ankekok, som De sprger om, maa beholdes i svensk, det er nemlig den almindelige Benvnelse for Hexemestre i Grnland, det er liigt med det tydske Zauberer: Troldmand. Lev nu vel!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm