Dato: 10. september 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Kib 10 Sept: 30

Kjre hr: Liunge

I forrige Uge kom jeg hjem fra min lille Sommer-Udflugt til Jylland og Fyen, hvor jeg ret har moret mig og gjort et srdeles godt poetisk Udbytte; jeg seer ved min Hjemkomst at De har vret saa venskabelig, medens jeg var borte, at tilsende mig baade Repertoriet og Kjbenhavnsposten, hvorfor jeg takker Dem ret meget, og De skal til Gjengjld, naturligviis, faae Alt hvad jeg igjen giver ud. Efter Aalborg Avis seer jeg, at De har anmldt den lille Samling jeg til Nytaar agter at udgive, men Bogen kommer ikke til at bre det barokke Navn: poetisk Jydepotte, men Phantasier og Skizzer, det bliver en Art af danske Reisebilleder, og jeg vil n af Dagene tage mig den Frihed at tilsende Dem en Plan, som De maaskee da er saa god at indrykke. I disse Dage har jeg faaet Texten til en nye Opera "Ravnen" antaget, mnet / er det samme som Gozzis interessante Maskecomedie il corvo hvilket jeg har behandlet, men fr engang i nste Saison bliver Musikken neppe frdig. Her sender jeg et lille Digt med, om De maaskee kan benytte det til Repertorium for Moerskabs Lsning.

venskabeligst

Andersen

E.S.

Det er nok Deres Bryllups Dag i Dag? Jeg har herfor den Fornielse at gratulere! /

[Udskrift:]

S T.

Hr Udgiveren af Kjbenhavns Posten A. P. Liunge

i Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 11, billed 6168-70)