Dato: 9. april 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Emil Hornemann
Sprog: dansk.

(Udskrift:)

Hr Dr Emil Hornemann

i

Paris.

Kjøbenhavn den 9 April 1840

Kjære Ven!

Iaftes havde vi i Studenterforeningen vor sidste Forestilling for det thorvaldske Musæum, en Plakat følger her med; Karstensen for­tælle Dem mere derom, han var selv i høieste Grad udmærket, som Flæbe-Apollo, lignede overordenlig Bournonville. Iaftes Klokken 9 fik Jette Collin sig en Dreng, Moder og Søn befandt sig vel.

Iaften gaaer for 8de Gang Mulatten og som det tyder paa, igjen for fulde Huus, det er blevet et Kasse=Stykke; et nyt Oplag er allerede kommet; jeg havde bestemt at sende Dem med Karstensen et Exemplar, men saa huskede jeg paa en lille Tirade i Deres sidste Brev hjem, hvor De har skrevet noget om dette Stykke og Fædrelandets Kritik, og saa vilde jeg ikke, thi gives Dem Styk­ket at læse, var at vise Dem at De havde skrevet noget galt, ved at sige, De ikke fandt der var noget i denne Kritik, som kunde fornærme een. Dog mit Stykke selv har svaret her hjemme og vil svare hos Alle, som forstaae sig paa Poesie. Seer De, "brøsig er han!" - Nu godt Ord igjen, jeg er for Øieblikket paa Bølge og arbeider paa at komme op paa en Bølge igjen, naar denne da­ler, jeg skriver nemlig paa en Tragedie. Imorges var jeg hos Deres Fader, han og de Alle der, ere raske, de morede sig godt, iaftes paa Komedien. Hos Hannes er der igen Sorg da Fayth er død af Typhus, denne grasserer stærkt her i Byen. Hils Arnesen og send mig nogle flere Portrætter til 2 Sous, ved første Leilighed, jeg ønsker især: Scribe, Auber, Duport Droningen. Jomf Grahn, Elsler, Grisi, Adam, Thorvaldsen, Gregor XVI, Walter Scott, Byron, og slige Folk. Venlige Hilsener til Venner og Grisetter, ærlige Emil, o! - venskabeligst H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus