Dato: 9. april 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Emil Hornemann
Sprog: dansk.

(Udskrift:)

Hr Dr Emil Hornemann

i

Paris.

Kjbenhavn den 9 April 1840

Kjre Ven!

Iaftes havde vi i Studenterforeningen vor sidste Forestilling for det thorvaldske Musum, en Plakat flger her med; Karstensen fortlle Dem mere derom, han var selv i hieste Grad udmrket, som Flbe-Apollo, lignede overordenlig Bournonville. Iaftes Klokken 9 fik Jette Collin sig en Dreng, Moder og Sn befandt sig vel.

Iaften gaaer for 8de Gang Mulatten og som det tyder paa, igjen for fulde Huus, det er blevet et Kasse=Stykke; et nyt Oplag er allerede kommet; jeg havde bestemt at sende Dem med Karstensen et Exemplar, men saa huskede jeg paa en lille Tirade i Deres sidste Brev hjem, hvor De har skrevet noget om dette Stykke og Fdrelandets Kritik, og saa vilde jeg ikke, thi gives Dem Stykket at lse, var at vise Dem at De havde skrevet noget galt, ved at sige, De ikke fandt der var noget i denne Kritik, som kunde fornrme een. Dog mit Stykke selv har svaret her hjemme og vil svare hos Alle, som forstaae sig paa Poesie. Seer De, "brsig er han!" - Nu godt Ord igjen, jeg er for ieblikket paa Blge og arbeider paa at komme op paa en Blge igjen, naar denne daler, jeg skriver nemlig paa en Tragedie. Imorges var jeg hos Deres Fader, han og de Alle der, ere raske, de morede sig godt, iftes paa Komedien. Hos Hannes er der ingen Sorg da Fayth er dd af Typhus, denne grasserer strkt her i Byen. Hils Arnesen og send mig nogle flere Portrtter til 2 Sous, ved frste Leilighed, jeg nsker isr: Scribe, Auber, Duport Droningen. Jomf Grahn, Elsler, Grisi, Adam, Thorvaldsen, Gregor XVI, Walter Scott, Byron, og slige Folk. Venlige Hilsener til Venner og Grisetter, rlige Emil, o! - venskabeligst H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus