Dato: 19. august 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: Anne Marie Andersdatter
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 19 August 1831.

Kjre Moder!

Her sender jeg Dig en Ubetydelighed, mere kan jeg ikke for ieblikket. Vil du besrge indlagte Brev til Fru Seborg, og hilse hende fra mig. Jeg skulde have vret over til Slvbrylluppet; men jeg havde ingen Tid. Nu har jeg skrevet en ny Bog, om min Udenlandsreise, og solgt den for 150 Rblr, som jeg har sat i Sparekassen, for de mange jeg maatte give ud til at reise for. - Bogen kommer snart ud, men jeg har nu ikke noget at gjre med den. - Du er dog ellers vel? Madam Krag er jo dd! Det var en brav Kone, jeg kunde godt lide hende. - Hils Jomf. Lehmann, Starup og andre Bekjendte ret meget fra mig og gld mig snart med et Brev. Jeg er meget vel!

Din Christian

Kjbenhavn den 2 September

Kjre Moder!

Da jeg vilde afsende dette Brev sidst, kom der noget i Veien og da nu Penge Breve kun kan sendes engang om Ugen, faaer Du det frst i Dag. Dit sidste Brev modtog jeg i Morges; og nsker Dig Lykke og Velsignelse til Herrens Bord. Lev nu ret vel!

Din

Christian.

[Tilfjelse i margenen:] Saa snart jeg kan, skal Du faae 1 Rbdlr igjen.

Min Adresse, maa Du altid skrive saaledes. Candidatus Philosophi H.C. Andersen store Kongensgade No 33 i Kjbenhavn

[Udskrift:]

Til Skomagerenken N. Jrgensens Enke Ana Maria

paa Doctors Bode i Hospitalet i Odense

frit

(heri 1 Rbdlr)

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1-3)