Dato: 7. december 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Elisabeth Jerichau-Baumann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 7 December 1861

Kjre Fru Jerichau!

Mine virkelige Venner bre venligt over med mine Egenheder, det vil De ogsaa, da De hrer til Vennerne, som uforandret vise mig Godhed og Deeltaglse, altsaa tr jeg jo nok tale ganske aabent og roligt, men Hensyn til Indbydelsen Mandag eller Onsdag; jeg er i de sidste Aaringer ikke gaaet ud i Selskab om Aftenen, eller til store Middagsmaaltider der ere seen efter min sdvanlige Spisetid, jeg sover da ikke hele Natten og er nste dag nerveus og ilde, forund mig derfor heller den Glde at jeg maa komme til dem Formiddag til Kaffe, da lser jeg et Par Eventyr for Dem og kan den unge Dame fra Weimar forstaae dansk, saa hrer hun derpaa om hun har lyst. Vi har nu saa mange graa Dage, paa hvilke De bestemt ikke kan see at male, kald mig paa een af disse, det vil sige, lad mig vide det Dagen forud. Optag nu med venligt Sind denne min aabenhjertige Udtalelse og indbyd mig en Formiddag, men ikke en seen Middag, saa kommer jeg livlig og frisk i Sindet og er Dem ret taknemlig.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57. 32-33)