Dato: 24. juni 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Sor den 24de Juni [1832]

Kjre Ven!

Det var just intet smuk Trk af Deres ellers bekjendte gode Characteer, at De ikke kunde vre hjemme saa meget at jeg dog kunde sige Dem Lev vel! st nu, at vi ikke faae hinanden mere at see, i det mindste fr De kommer fra Vestindien, saa er det dog kjedsommeligt! Moderen har faaet en Afskrift af Den anden April, vil De ikke nok selv afskrive et Exemplar til at indsende, De veed, at Collin besrger det, saa snart han faaer Stykket og Musikken. Nu, god Lykke for os begge to! Klokken 7 Fredagmorgen rullede Dagvognen bort, Etatsraad Engelstoft og Fru Mayens (den Gamle) var de to eneste bekjendte Folk, der var med; mellem Roeskilde og Kjbenhavn mdte vi en Rytter, der var uhyre varm, det var Phister, han kommer fra Sor! Skreeg alle Pasagererne, men taus foer han forbi. Der var en Madamme med os, hun havde en lille Dreng med, der for et Par Dage siden frste Gang var kommen til Kjbenhavn, da han ved Porten saae den frste Soldat, havde han udbrudt: Gud, Moder! Der er en levende Soldat! (han havde nemlig tilforn, kun seet Billeder af Soldater). Hun undrede sig ogsaa hvorfor Plene vare saa smaae paa Veien; jeg forklarede ham da, at de endnu ikke vare voxne, men naar de stoede lnge i Jorden saa groede de nok op til Mileple. Da jeg i Krebsehuset havde kldt mig om og gik til Sore, saae jeg paa Landeveien en eensom Dame, der kom mig meget forniet imde, / det var Lotte. Hun er blevet feed og rdmosset! Om Aftenen var jeg strax hos Haucks med Pengene fra Deres Onkel; Rinda var meget elskvrdig, den lille Viliam en rask Dreng og Haucks syntes jeg ogsaa om. Igaar gjorte hele Academiets Personale en Skovtour til Slagelse Skov (og selve Slagelse) jeg blev indbuden og vi vare et Tog af 30 Vogne; Haucks vare med, men Lotte ikke; Hauck sagde at hun trak sig tilbage. - Det har da vret bragt til at hun brd med Phister, de skal begge have grdt efter efter har de igjen hemmeligt vret sammen, og hele den formelle Brydning hjlper til intet. Herude beklager [billede 6179 der str bleklager] Alle Lotte, skjndt de finder hun handler uklogt! Phister troer man ikke, her har han bildt Folk ind han har 1000 Daler i Gage; og at han har endnu et hiere Tilbud fra Norge. Hauck fortalte mig ogsaa, at da han var oppe hos ham, spillede han formelig Comedie, svbte Hovedet ind i Senge-Omhnget for at skule den Graad der ikke kom. Om Aftenen var der Bal paa Academiet, jeg var seende Medlem, Lotte manglede, men Haucks vare der. Hun er virkelig at beklage! Og hun skal tidt vre ganske fortvivlet, da hun godt indseer hvor galt det er, men hun elsker Phister, og han har alle Fuldkommenheder, han har betroet hende alle sine Synder, fremstillet sig som en Falden, hvem hun endnu kunde rdde, og Lotte blde Sjl er blevet bevget. De faae dog bestemt hinanden. Skjndigt er det af Phister, / hvis han gjr det Hele blot for at vise: Jeg kan dog stte det igjennem, at faae ehlenschlagers Datter, man siger ellers her, at Johannes er meget Skyld i det hele, at han holder med Phister, skjndt han hjemme er vred paa ham. Den stakkels ehlenschlger! Det er frst den anden Dag jeg er her i Sore, altsaa kan jeg ikke fortlle mere; nu maa De da endelig skrive mig til i nste Uge, Brevet sender De til Guldbergs i Odense, jeg kommer der den 1 Juli. I Dag (Sndag) hav vi en strk Storm her i Sore, Sen skummer og Trerne svaie til alle Sider. Hils nu Faderen, Moderen, Sstrene og den vrige Omgivning, der bryde sig der om og glem mig ikke med et Brev, og dygtigt langt!

Deres af Hjertet hengivne

Andersen

NB

Tilgiv at Brevet ei er beskaaret, men jeg har glemt min Sax i Kjbenhavn, og Postpapir havde jeg ei at skrive paa

adio! /

[Udskrift:]

ST Hr Liutenant C Wulff paa Scadet-Academiet i Kjbenhavn

Bredgaden

frit

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 17, billed 6178-81)