H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Christian Wulff til H.C. Andersen 30. juni 1832

Hop forbi menu og nyheder

Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 30. juni 1832
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

"Jeg vidste slet ikke, at De skulde reise saa tidligt, ellers kunde jeg gierne have bleven hiemme den Dag; men jeg havde ikke den ringeste Idee derom; Jeg haaber De har tilgivet mig. Alt gaaer flinkt fra Haanden, og om en 14 Dage a 3 Uger, haaber jeg at kunde sende det til Collin, egentlig haster det j o ikke saa meget; da det er et Geburtsdags-Stykke, og der er lang Tid til den kommer. Det næstsidste Nummer troer jeg egentlig er det bedste, ja [i] det sidste er der heller ikke ilde Sager, (De maae undskylde at jeg selv roser det; men jeg har jo ingen anden dertil). Jeg veed bestemt at det jeg holder mindst af er den første Vise, som Ravn synger; og det kan gierne stikke mig, at jeg giØr den om; dog jeg vil ikke bande derpaa. Jeg har faaet fat paa en smuk Melodi i Finalen, som vil tage sig godt ud i Ouverturen, naturligyiis Hovedmotivet deri er Beskrivelsen af Slaget, men det maae giennemflættes med Kiærligheden, som jo ogsaa er en Grund til at Hovedpersonen styrter sig i det. J eg udtrykker mig aldrig godt, naar jeg vil forklare mine Ideer; men De forstaaer mig vel nok alligevel. -"

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen