Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 24. oktober 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 24 October 1832

Kjre Ven!

Det er frste Gang min Brev-Due flyver over Verdens Havet! hvor det dog er en herlig Opfindelse at kunne lgge sit aandelige Jeg ned i nogle sorte Strger paa Papiret, hvoraf det igjen kan lses at [fejlskrivning for af] den beslgtede Aand. See, her har De mig hiin Side Havet, uden Sesyge kommer jeg. "God Dag" god Dag!" hils den kjre Broder Peter og Deres Ven Smidt. Nu sidder jeg hos Dem og Sladderen begynder. Dog, frst en lille hemmelig Samtale. Angaaende vort aandelige Barn, som vi jo have skabt, skjult for Verden, ved jeg endnu intet om. Collin (Faderen) slog en Komvelut [det str der!] om den lille Sjl og sendte det med et Brev til sin Bestemmelse. Da det jo frst skal op "til Confirmation" den 2den April, tnker jeg at Prsterne ikke haste med at sige om det kan gaae eller det bliver viist ned. Jeg vil ellers ikke vente det sidste, det har to Fdre, som det jo dog maa slgte noget paa; min strste Frygt, er at det har faaet formange politiske Begreber, at det kan vre ligesaa ubehagelig for den engelske Minister at see paa, som hans eget Barn er for os. De husker jo nok Drengen med det store Hoved, ja vort, har ogsaa et godt Hoved. I nste Brev noget mere derom! - Til Dronningens Fdselsdag (den 28) paa Mandag, flyver da Hartmanns og min Ravn Musikken er i jublende Rygte, den gjr alt furore paa Theatret, mellem Personalet. Schwartsen er fortrffelig som Sanger. Et Semands og et Vampyr-Chor, er ellers de mest characteristiske. Ryge siger: at dette Stykke, er af alle De han har arangeret, det vanskeligste. Der bliver anvendt meget paa det, og Maskedragterne, aldeles efter Originalerne: - Jennaros Forvandling gaaer godt, den skeer ved Blikplader der slaae op omkring ham, som et Harnisk.

Paa Lverdag skal ellers Hr: Svartsen have Bryllup med Frken Stolpe. - Der ere mange Forlovelser; alle Mennesker faae sig en Kjreste! Ludvig Zinn (Hartmans Svoger) er forlovet med en Frken Gjdevad. Aumont blevet gift med Jomf: Paaske; (han kaldte hende selv Paasch!) Lotte Adler med - ja jeg kan ikke huske hans Navn. -

H.C. Andersen, vides endnu intet om, jeg troer ikke hvad Folk siger om ham! - Lotte ehlenschlager faaer nok sin Phister i disse Dage. Naar De nu kommer hjem om et Aarstid, kan De vist faae Lov at dandse med en lille Phister paa Armen. Det er jo deiligt! /

Hun skal ellers deputere som "Fanchon", man tegner sig Alt for Billetter. I de jydske Aviser har alt hele Historien staaet, og da jeg nu i Aften kom fra Comedie lser jeg i Nyeste Skilderie, et frygtelig Digt om "Lotte som skal have Klister og deputere i Ungdom og Visdom!["] ehlenschlager selv indfres talende deri, det er lumpent! Hu ha! hvilken Verden. - Idag paa Prven talte Jomf: Zrza og jeg meget derom. - De skl vide at Zrza og jeg staae paa en god Fod sammen, jeg bruger hende saa flittig i mine Stykker. - Dagen fr Lottes Forlovelse blev declareret, var jeg der, "De tr vel for Deres Rygtes Skyld," sagde hun, "spadsere med mig?" ["]Hvor kan mit Rygte lide ved at gaae med ehlenschlagers Datter?" svarede jeg, og vi gik da ud til Deres Familie. Siden har hun vret dermed Phister. - Men nu til noget Andet. - Vi har faaet en nye Tenor Sanger Sahlers med en ret smuk Stemme men han har ikke det mindste i sit Udvortes, der egner sig for Scenen. Det er en Seminarist, han er uhyreforlegen. Boyeldieus Opera "De to Ntter" har deilig Musik, men den gjr ikke ret Lykke. Af Oelbeck (troer man) havdes nyeligt et Stykke: Venskab og Kjrlighed, der var saa frygteligt kjedsommeligt at Folk faldt i Svn og glemte at Pibe. Siden er ogsaa Stykket sovet ind. - Kirsten, vor elskelige Theater-Directuer, viser daglig en saa rusisk Adelsstolthed paa Enhver og saa strke Udtryk, at ingen holde af ham. - Jeg gidder ikke skrive om ham. - Heiberg har givet os et nyt, smukt Skuespil i 1 Act, Sproglreren, der gjr Lykke. Jeg har oversat Bayards La reine de seize ans; Fru Heiberg skal vre Dronnigen deri. ehlenschlager har skrevet en Novelle: "der bleiche Ritter" (Det er efter Visen om Hr Aage og Jomf: Else). Vi faae desuden en Tragedie af ham: Tordenskjolds Dd. - Hauck har skrevet en Tragedie "Maastrichs Beleiring." - Christian Winther kommer med et Bind Digte og jeg med "Aarets 12 Maaneder." - Blandt disse har jeg i "August" skildret Nydelsen, nogle unge Piger gaae i Vandet, det er der nu mange stdt paa mig for, det er upassende! Herre Gud! derfor kan jeg jo vre meget uskyldig. Ikke sandt? Hanna Irgens har lavet et Bind Fortlling, men de duer ikke, sige man. / Til Kongens Fdsels Dag faae vi Aubers "Gudenog Bayaderen". - Bournonville har componeret en nye Balet "Gjstfrihedens Tag", med en meget charcteristisk Trommeslager. - Fra Collins skal jeg hilse Dem, Ingeborg skal snart forge Familien. Faderen Collin har i denne Tid Rosen i Ansigtet, men det er, haaber jeg, ikke farlig. - Gotlieb og Eduard har jo deres Kjrlighed, saa kan de sagtens. Moderen skrante og Luise bestyrer Huset. Jeg er der flittig! - Dr Rudelbak, (den Hellige) har nyelig, siger han i Adresseavisen, mistet en Sn paa 4re Aar, "der kjendte sin Frelser og levede i sin Daabs Pagt!" - Weyse har endnu ikke begyndt p Kenilworth, han er en doven Rad! den store Sjl! - Jeg tnker dog nok, han bringer det frste Nummer frdig, til Deres Hjemkomst. "Skibet", jeg omarbeidede efter Scribe har gjort stor Lykke i Norge, og af de Spillende, isr Balling, som Doctoren; Bladene blse i Trompet! I Sverrig har der vret nogle Uroeligheder, om at stde Carl Johan fra Thronen, men det hele er ddt hen igjen.

Carl den X har vret i Altona - - dog det er vist noget du alt veed, fra Hjemmet. Tilgiv min rdsomme Kloe, men jeg maa jage afsted, kan ikke engang lse Brevet igjennem, da det ellers kommer for sildig afsted! Lev nu ret vel og forniet, hils Broderen og Schmidt, og glem mig ikke, De har en langt varmere Ven i mig, end De troe. Skjndt vi kom saa tidt sammen, stode vi dog noget fremmed for hinanden, lad det falde bort!

glem ikke Deres hengivne Ven

Andersen!

ihast! /

[Udskrift:]

ST: Hr. Lieutenant C. Wulff

paa St Croix i Vestindien

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 20, billed 6184-87)