Dato: 7. november 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 7 Nov 1832.

Kjre Ven!

Her kommer mit Brev No 2. - Jeg indtraf nemlig i dette ieblik i den bekjendte Bolig, (sidste Gaard i Bredgaden ved Grnningen) Deres velbekjendte Frken Sster, som De jo giver samme Tilnavn, som den hist salige Kong Gorm bar, overrakte mig Papir, Pen og Blk og sagde "Skriv til Christian, der gaaer Skib imorgen!" - Jeg greb Pennen med Glde, sidder nu ligeover for hende i, den ogsaa velbekjendte Malerstue og skriver. - Ravnen gik fortrffelig. Zrza og Schwartsen spillede godt og sang mesterlig. Folk roser Musiken og Bladene basuner den. Det kan jeg godt lide; derimod er der nsten ingen der kan goutere Maskerne, de hysse baade af Foersom, Rosenkilde og Ryge, saa det staaer efter; men disse finde sig deri, og sige: "Publicum skal vnnes til dem." Foersom er ganske ypperlig. De kan ikke troe hvor der snakkes ud og ind i Byen om disse Masker, ja man siger endogsaa at jeg er af Bloms Partie, og at jeg vil gjre Nar af Sefolkene, efter som Pantalone (efter Gozzi er Admiral) har De hrt vrre Vrvl? (Jo!) - Stykket faaer ellers megen Klap og 2 Aftener i Trk fik Hartmann et Vivat; han er nu meget lykkelig. Det kan han da ogsaa sagtens vre! hans frste Arbeide optages med Bifald og det stormende; han har ingen Nrings Sorger, eier en elskelig Kone - De kjender hende! - to sde Unger! Det er jo meget mere end en Kunstner kan forlange i denne Verden. Det er ordenligt for meget, ja for overspndt, at turde drmme sig Sligt. - Men lad den Fugl flyve! - Den gamle Agent Zinn var paa Comedie / frste Aften "Ravnen" fli, og skabede sig da saa frygteligt, roste alting hit i Parquettet, fortalte det var hans Svigersn, opramsede alle de Forretninger Hartmann havde osv. osv, saa den stakkels Emma Hartmann nr havde fortvivlet, eftersom hun sad hos ham. - Af Nyheder kan jeg da fortlle Dem, at Luise Collin er bleven forlovet med Candidatus juris Lind. - - Det begynder at blive uhyre koldt, jeg fryser og har Snue; Skrderen er en Rad, der ikke sender mig min Frakke! -

Hvorledes lever ellers De, Broderen og Smidth? Componerer De Noget? Svrmer eller drmmer De lidt om Kjbenhavn og Godtfolk der. Weyses "Eventyret i Rosenborghave" gik iforgaars, nsten hvert Nummer blev stormende beklappet. Det kommer frem igjen paa Sndag i Flgeskab med Viinhsten. Der er Haab for "Floribella" at hun ogsaa faaer Lov at rre sine trtte Been. -

Hartmann vil nu componere et nyt Stykke, vi ere ikke ret enige, da han nsker noget Burlesk, jeg har derimod en anden Idee: "Agnete Havmandens Viv", efter den gamle Folkevise. - Jeg troer dette kan blive noget smukt, romantisk Heelt. -

Imorgen flyver "Ravnen" 4de Gang, gid De var her! Der er en Cavatina i 3 Act (hvor Schwartsen beder for sit Liv) den er henrykkende deilig, man maa grde derover! Musik er i Grunden dog Irisbuen mellem Tanken og den uendelige Himmel. - Dag for Dag vkkes min Sands mere og mere for Tonekunsten og det er mig ordenligt kjrt, srdeles kjrt, [overstr: ja] at jeg / er den frste der har givet Hartmann og Bredal Leilighed til at vise deres herlige Talent. Hertz har i disse Dage udgivet sine samtlige Lystspil, de ere dedicerede Kongen. Idag saae jeg en tydsk Bog i Studenter-Foreningen, som det undrede mig har faaet Lov at komme ud, eller rettere at komme ind i den danske Stat; det er en Art Reise-Beskrivelse, men de to frste Bind endnu, handle aldeles om Kjbenhavn; der er om Abrahamson; Yoldi & Prinds Frits (at han nok kan blive et ypperlig Menneske, huuslig && ligesom Ferdinand, det gaaer ned til AnecDoter [det str der!]; der er da ogsaa om Biskop Mnter hans Distraihed &[)]. - Det har moret mig at bladdre deri. -

Om 14 Dage spilles La reine de seize ans oversat af mig. - Af Forlovelser ere der nu ogsaa Tanddocterdatteren Frken Alberti med Paludan (ikke Seofficeren.[)] H.C. Andersen endnu ikke saavidt vides. - Vi har faaet en brillant ny Boutik paa stergade, der, hvor der fr var en gammel Rn[ne] (ved Siden af den afdde Statshauptmand) Soufleuren Boye, er forlovet med Jomf: Haack, (en Datter af den afdde Skuespiller). Jdekirken er nu frdig, den er meget smuk! en del Stiil, simpel og lys!

Lottes Forlovelse har nu staaet i alle fynske og jydske Aviser, ligesom Schwartsens Bryllup med Frken Stolpe. De har det nydeligt og boe paa Hjrnet af Farve- og Gaasegaden, oven paa Mad: Andersen. Nu ikke mere! hils Broderen og Smidt ret meget og tnk smukt paa mig kjre Ven, skriv mig til. De skal snart hre mere af strre Interesse.

venskabeligst

Andersen

[Udskrift:]

Til [overstr: veldle]

Hr Lieutenant C. Wulff

i [overstr: Kjbenh] Vestindien

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 21, billed 6188-91)