Dato: 16. december 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: C. Molbech
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 December 1832

Kjre Hr. Justitsraad!

Herved tager jeg mig den Fornielse at tilsende Dem mit seneste Arbeide, hvorvidt dette viser aandelig Fremgang eller forger Pletterne i mit poetiske Liv, vil nu Tiden vise. Jeg haaber at hre Deres rlige Dom; Mildhed er jeg ikke vant til; man har snart bragt mig til det Punkt at alt Mod og Lyst svigter; dog det er jo godt, dersom jeg virkeligt ikke kan bringe det til noget Hiere, end hvad mine frste Smaadigte, alt udtalte. -

Gid De i dette Arbeide finde noget mere, end jeg selv tr haabe, og der ved gjre mig Deres Interesse vrdig

med megen Hengivenhed

Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 97)