Dato: 25. januar 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 25 Jan 1833.

Kjre Ven!

Her kommer min Brevdue igjen! jeg maa pluddre lidt med Dem, men kun ganske lidt, thi jeg fik frst i dette ieblik at vide at der var Skibs Leilighed og at denne fli bort fr vi vidste det. - Var den dog bleven 2 Dage til, da kunde jeg maaskee have fortalt Dem at jeg var det lykkeligste Menneske, eller ogsaa givet Dem en Jeremiade saa god som nogen. Jeg faaer nemlig om nogle Dage at vide om jeg nu i Mai kommer til Frankerige [overstr: elle] og Italien, eller jeg skal blive hjemme. Jeg har vret hos Ministrene Moltke og Msting; vor Herre veed, de sagde mig Complimenter nok, de lode til at vre interesseret for mig, men Ulykken er, der er kun faae Penge i Kassen og Mange, der skal reise. - Jeg brnder af Lngsel efter at komme ud i Verden, jeg skal ret indsuge Livet i strke Drag; [overstr: N] nyde og leve vil jeg, jeg kjender det jo knap endnu! jeg har vret et Barn til nu, jeg maa dog engang blive et ungt Menneske, i det mindste fr jeg gaaer i Fre! - Gid De var med! vi skulde more os, ret lre at skatte hinanden, blive endnu bedre Venner; - O gid De var med! / ehlenschlgers "Tordenskiold" er endnu ikke gaaet frste Gang, og hans "Lotte" ikke 2den Gang, Folk ere i stor Forventning om dem begge. - Jomfrue Abrahamson har holdt Bryllup med Skuespiller Krahg og kaldes Madam. Konferentsraad Eriksen har lukket sit Kontoir, men det kaldes ikke: "at falere"; Meningen er den samme. Violinisten Kock har nydt Spohrs Underviisning og gjort furore i Basel, han drager nu til Florentz for at komme i Skole hos Paganini. - Wexschall og Petersen ere i Stokholm. Forleden var her en frygtelig Ildls i lille Strandstrde; Groserer Heymanns Gaard brndte; det var kun eet Huus fra Dr Ryge, hvor Theatrets Garderobe er; den jydske Avis fortller derfor, at man saae Theater Directeurerne, hver med sin Bylt, at rdde de glimrende Dragter, og Jomfrue Astrups (c: en Sster til Skuespillerinden) Liig kastes ud af Vinduet; men dette er Phantasier og Skizzer.

Graah har nu udgivet et Vrk over Grnland, med iluminerede Kobere. Mine Digte ere nu alle udsolgte, og der kommer et nyt Oplag "Samlede Digte" paa 24 Ark; det bliver gammelt og nyt! - Men De kommer jo nu hjem i denne Sommer, De kan da faae det ganske friskt. Hvorledes lever Deres Broder og Schmidt? Hils dem fra mig! men bring dem en ordenlig, varm, dansk Hilsen. Hvorledes det staaer til i den politiske Verden, veed De nok jeg ikke kan give Dem Beretning om, skjndt Kjbenhavnsposten altid er fyldt med / Historier om Gerard og Chas; om Dyben og Wegesack; jeg kan kun fortlle Dem fra Holland at der er ehlenschlger[s] Axel og Valborg oversat og fra Stokholm, at de der indstuderer "Lulu". - Folk her i Byen ere meget vrede over, at vi paa Tirsdag, til Kongens Fdselsdag, skal have en Vaudeville. - Hartmann componerer nu paa en ny Opera for Gjengangeren, den frer Titelen af: "Corsaren eller Brylluppet i Italien." - Jeg har kun seet Begyndelsen og det et stort Chor af Corsarer. - Carl Smidt er blevet forlovet med Jomfrue Oxholm, hans Kousine. - Dr: Ryge har faaet Inflamation i Brystet og ligger paa Hospitalet. - Nielsen (Skuespilleren) er forlovet med en Frken Kjrulf, Datter af en Major, han har endnu Liigfald. - Madam Plum (en Datter af Madam Heger) er dd i Barselseng forrige Uge. - Lise Heger er forlovet med Skuespiller Holst, det er et smukt Par, og han kysser hende nu virkeligt paa Scenen, hvilket fornier Folk saare meget. - Gjengangeren fik kun 112 Rdlr for sit versificerede 2 Acts Stykke, "en Dag paa en Als", som dog gjorte Lykke. Directionen behandle deres egne Forfattere saa lumpent at man maa blive leed og kjed af det Hele vsen der. Studenterne kalde ogsaa Theatret "den store Sparekasse" eller ogsaa forkortet "Kassen". Nu lev vel! skriv mig til og tnk venligt paa

Digteren

skrevet i galop!!!

[Udskrift:]

Lieutenant C. Wulff.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 23, billed 6199-6204)