Dato: August 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

[Transskription ved Svend Larsen brevet var p det tidspunkt i privateje]

Til Jomf. Jette Hanck! Paris den 14 August 1833

De er en fortrffelig Pige! Det var smukt af Dem at skrive mig til i Paris. De kan ikke troe hvor Breve fra Hjemmet ere Manna i et fremmed Land. Jeg har lst Deres og Tantens flere Gange igjennem og hver Gang ret tnkt mig i det smukke Tolderlund, hos den Familie, der er bleven mig som den var den min egen. De har det deiligt derude, saa kjnt har jeg ikke set det endnu i Omegnen af Paris. Trerne ere alle bitte smaae, slet intet Vand. Men nu faaer jeg Natur-Skjnheder! I morgen tidlig Klokken 6 forlader jeg Paris og tager med Posten til Geneve, det er en trttende Tur, omtrent som at rejse 2 Gange i Trk til Kjbenhavn fra Odense. Jeg skal i 4 Ntter og Dage sidde stuvet ind i en Vogn, man bliver til sidst som halvdd og jeg er ikke strk; men man maa lide noget paa en Reise. Fr jeg nu flyver bort maa jeg fortlle Dem en Slump om det kjre Paris, den By der nu er mig den kjreste af Alle. Ja det kan De vel tnke Dem at Julifesten var mig noget af det Interessanteste jeg har oplevet. Jeg vil lst skizzere Dem de 3 Dage, til hvilke 16 unge Piger, Dttre af Faldne i Julidagene fik hver 3000 Frank i Medgift. Den frste Dag (den 27 Juli) blev fra Solens Opgang, hvert Qvarteer skudt resskud fra lHotel des Invalides; paa de Faldnes Grave vare oprejste Srgemonumenter, Enhver som gik forbi, kastede sin Bouket af Morteller derind, Flere hang en Blomsterkrands. I Kirkerne var Srgemusik og om Aftenen brndte blaae Blus paa Gravene, der var en uhyre Menneskemasse, dog var Alt saa stille, hvorved det Hele fik et forunderligt mystisk Udseende. - Den anden Dag. (Sndag den 28) stod den halvmilelange Boulevard besat med Militaire. Kongen passerede forbi, var srdeles familir mod dem alle, trykkede hver tredje national Gardist i Haanden, og saa ret elskelig. ud. Siden kjbte jeg en Plads for omtrent en Species, oppe paa en Tnde, tt ved Vendome Pladsen for at see Napoleons Statue afblottes. Vinduer, Tage og Skorstene syntes at bugne med Mennesker, Mandfolk og Fruentimmer. Gaden var en fast Masse, hvor man hrte Skrig af de som besvimede, saae halvdde Fruentimmer blive lftede hjt i Veiret, Luften selv syntes forpestet af Massen. Soldaterne kunde ikke holde dem tilbage og de vovede kun at bede; een Soldat, som trngte for strkt ind paa Folk, blev Sabelen strax revet fra. Klokken 1 faldt det Grnne, med Slvbier besatte Tppe, der bedkkede Statuen, og Napoleon stod hjt oppe i den blaae Luft; tusinde Hatte flj af Hovederne, tusinde Stemmer raabte begejstret hans Navn; nu passerede 100000 Nationalgardister forbi; nogle raabte: bas les forts! da de ere vrede for de Forter, Kongen anlgger udenfor Paris; ellers gik det meget godt det Hele. Fra Klokken 1 til henved 7 varede det, inden alle Soldaterne fik gaaet forbi. Derpaa var Musik i Tuillerie Haven, 800 Musikantere, 300 Trommeslagere, 200 Sangere og 100 Sangerinder. Men Massen af Mennesker var saa stor, at der i nogen Afstand kun ld som en dump Lyd. Paa Seinefloden var til denne Fest bygget et stort tremastet Skib, dette blev om Aftenen bombardert med Raketter og trefarvede Kugler, alle offentlige Bygninger vare illuminerede, Kirketaarnene som oversaaede med Lamper. Et glimrende Fyrvrk, hvis Lige jeg aldrig har seet, endte denne Dag. Den 3die Dag (den 28) Lystig Skydning hele Dagen. Paa Seinefloden en stor Tournering, hvor blaae og rd skjrfede Matroser stdte hinanden, med Llandser, i Vandet. I Champ Elysee havde det Udseende af vor Dyrehavsbakke. Gynge og Kunster, flere Theatre og alt gratis. Paa alle Pariser Theatrene, nogle og tyve Stykker, spilles gratis Komedie Klokken 2 om Eftermiddagen. Jeg var et jeblik inde i to, men man kunde intet see, ja nppe rre sig. I den store Opera gav de Robert le Diable. Om Aftenen var Byen igjen illumineret og paa Hotel de ville, Byens Raadhus (paa Grevepladsen) gives et stort Bal, hvor de kongelige vare og hvortil jeg havde den re at vre indbuden. i Silkestrmper, hvide Handsker og friseret Haar rullede jeg med vor Attach Castenskjold derhen Klokken 8. Trapperne vare belagte med Tpper og paa hvert Trin stode Blomsterpotter. Salene vare indfattede med Spejle og glimrende oplyste. Tricolors Gardiner, Amphiteatre paa Siderne, hvor Damerne sad i Rkker, den ene over den Anden; en prgtig Flielssthrone for de kongelige. Jeg stod tt ved, neppe en bleu fra Kongen, som var meget elskelig, Dronningen derimod saa ddbleg ud og havde noget lidende; hun skal have tagen sig Juli-Revolutionen meget nr; hun er ogsaa gammel. Fra Balsalene ud over Gaarden i frste Etage var lagt et Brdegulv, dette var bedkket med Tepper, Blomster og Trer arrangerede rundt om, saa at det fik Udseende af en hngende Have. Midt i var en Fontaine med eau de colonne. Spiisning, Iis, etc., etc., var alt gratis. Men nu lidt om min Afreise; jeg forlader ndig Paris, hvor jeg havde faaet nogle gode Venner, kom ofte i Marquise Bonnays Huus hvor jeg haft det meest udsgte Selskab, selv udenfor Paris hos Monsieur Comte de Faucould fandt jeg Gjstfrihed, kort var en Deel ude. Nu gaaer det afsted til Geneve, her bliver jeg 4 Dage, seiler da med Dampskibet til Lausanne og gaaer med Diligencen til Neuf Chatel, tt herved ligger en Landsby locle, hvor en Familie Houriet har viist mig den sjldne Opmrksomhed at invitere mig til sig i 3 Uger, hvor jeg ikke skal betale den Tid for mit Ophold; de tale alle kun frasnk, jeg har da en god velse i dette Sprog, hvilket ikke var Tilfldet i Paris, da her var saa mange danske. Den 26 August indtrffer jeg i denne Familie, omtrent den Tid, De faaer dette Brev. Tre Uger efter reiser jeg omkring i Schweits og gaaer da over Simplon, Lago Maggiore etc. til Milano, derfra til Genua, Pisa, Florents og Rom, hvor jeg overvinrer og hvor De hrer fra mig! Det vil ellers vist vre lidt underligt at reise saaledes ganske ene den lange Vei, isr da der er temmelig uroeligt, men man maa vnne sig til Alt Skriv mig endelig et langt Brev til, saa snart De faaer dette, men skriv fr den 5 September ellers kan jeg ikke faae det, st min Adresse paa til Paris til vor Legation der og send det gjennem Legationen, da faaer Castenskjold det, og han sender mig alle Brevene til Locle. Frste Deel af min Agnete er frdig og i Dag sendt hjem med Stage, Fru Lsse faaer den at laane fra Collins, hun vil fortlle Dem om den, naar De nsker det af hende. Jeg troer og haaber, at den vil gribe mine Folk derhjemme, den er skrevet ud af mit Hjerte, min egen Sjl i det mindste rrer sig i den. Med min Sundhed er det meget bedre; jeg laae i Begyndelsen af Seinevandet, nu er jeg blevet vant til det, men ganske rask kan man aldrig vre i Paris, Komedien varer til 1 2 om Natten, man lever saaledes altid et uordentligt Liv. Vil De bede Deres Fader bringe Cancelieraaad Hempel en ret hjertelig Hilsen fra mig; hils da Faderen, Moderen, Sstrene, den lille bitte Caroline ei at forglemme, trst hende med at Kjbenhavn dog er Nix (imod Paris) og tnk lidt venlig paa Digteren, dersom han maase faaer isinde at sove ind i Italien. Levvel!

Deres hengivne H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 418, billed 7103-07)